Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am frechu

Yr amserlen imiwneiddio arferol gyflawn ar gyfer Cymru o fis Medi 2023 ymlaen

Cliciwch ar y dolenni yn y grwpiau oedran i gael rhagor o wybodaeth am yr afiechyd y mae pob brechiad yn amddiffyn yn ei erbyn. 
 

8 wythnos oed


12 wythnos oed 


16 wythnos oed 


12 i 13 mis oed  

 

2 i 3 oed a phob plentyn oedran ysgol 

 

3 oed a 4 mis oed 

 

Blwyddyn ysgol 8 (12 i 13 oed) 

 

Blwyddyn ysgol 9 (13 i 14 oed) 

 

65 oed a hŷn    

 

65 oed o fis Medi 2023 ymlaen a phawb 70 i 79 oed 

Gall pobl 50 oed neu hŷn sydd â system imiwnedd wan iawn oherwydd cyflwr meddygol neu driniaeth iechyd gael brechiad yr eryr hefyd.  

Dylid darparu asesiad cyffredinol yn seiliedig ar risg o risg iechyd teithio unigol cyn teithio fel bod posib cynllunio a darparu’r pecyn cynhwysfawr gorau o gyngor a gofal. Mae asesiad risg cadarn, cyflawn yn sail i'r ymgynghoriad iechyd cyn teithio

Isod mae dolen at ffurflen enghreifftiol sy'n dangos y math o fanylion sydd eu hangen fel sail i asesiad risg ac i gofnodi rheoli risg. Gellir dod o hyd i’r ffurflen hon ar wefan y Rhwydwaith a’r Ganolfan Iechyd Teithio Cenedlaethol (NaTHNaC) / Travel Health Pro (TravelHealthPro yw’r wefan sy’n cynnwys adnoddau iechyd teithio NaTHNaC).

Adnoddau i weithwyr iechyd

Mae gan wefan NaTHNaC gyfarwyddyd manwl ar ystod gynhwysfawr o bynciau cysylltiedig ag iechyd teithio. Yr adran ar y wefan sydd ar gyfer clinigwyr iechyd teithio yw Travel Health Pro.

Teithio ac iechyd rhyngwladol (who.int)

Adnoddau i'r cyhoedd

Hyfforddiant

Ystadegau