Neidio i'r prif gynnwy

Data

Gall gwireddu dyfodol iachach i Gymru cael ei wireddu trwy ddefnyddio tystiolaeth gyfredol, gywir a pherthnasol. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi data a thystiolaeth ar ystod o bynciau iechyd cyhoeddus. Bydd yr adran hon yn cael ei datblygu dros amser i'w gwneud mor hawdd â phosibl i chi ddod o hyd i'r dystiolaeth sydd ei hangen arnoch.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gynhyrchydd cydnabyddedig o ystadegau swyddogol.

Nodwch: Bydd y dolenni ar y dudalen hon yn diweddaru'n aml wrth i fwy o gynnwys cael ei ychwanegu i'r wefan.