Neidio i'r prif gynnwy

Adborth a Chwynion

Rhannu eich profiad

Mae ansawdd yn llywio popeth a wnawn ac er mwyn i ni barhau i wella, hoffem wybod am eich profiad diweddar o ddefnyddio ein gwasanaethau.

Mae gwrando ar yr hyn y mae pobl yn ei feddwl, yn ei deimlo ac yn ei brofi trwy gydol eu rhyngweithio â ni yn bwysig iawn. Mae'n ein helpu i wybod beth rydym yn ei wneud yn dda a lle mae angen i ni wneud gwelliannau.

Rydym am ei gwneud mor hawdd â phosibl i bobl rannu eu profiadau a’u hadborth gyda ni ac mae nifer o ffyrdd y gallwch wneud hyn. 
 
Dewiswch un o'r opsiynau isod