Polisïau a Gweithdrefnau

Mae'r dudalen hon gyda dolenni i bolisïau a gweithdrefnau Iechyd Cyhoeddus Cymru. Gall staff gweld y broses am datblygu a'r cymeradwyeth o'r polisiau ar mewnrwyd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Caiff polisïau a gweithdrefnau Cymru gyfan eu datblygu a'u cytuno ar sail Cymru gyfan i fod yn berthnasol i holl staff GIG Cymru.

  • Adnoddau Dynol
  • Llywodraethu Gwybodaeth, Rheoli gwybodaeth a Thechnoleg
  • Rheoli Risg, Iechyd a Diogelwch a Ystadau
  • Heintiau a Llywodraethu Clinigol
  • Llywodraethu Corfforaethol, Cyfathrebu a Chyllid
  • Diogelu Plant ac Oedolion sy'n agored i niwed