Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau Dynol

 Polisi Parch a Datrys (AW23) (PDF, 1.4Mb)

Ni fydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn goddef i unrhyw ffurf ar fwlio ac aflonyddu sy’n ddigwydd yn y gwaith neu tu allan o’r gweithle, a bydd yn cymryd pob gam posibl er mwyn ei osgoi a’i ddileu. Mae hyn yn cynnwys camdriniaeth homoffobig, deuffobig, trawsffobig, hiliol, crefyddol neu ddiwylliannol, neu sy’n ymwneud ag anabledd, oedran neu hunaniaeth/mynegiant rhyw neu rhywedd.

Nid yw ymddygiad y gellir ei ddisgrifio yn fwlio neu aflonyddu yn ffafriol i ddarparu gwasanaethau iechyd yn effeithiol, a gall danseilio hyder a pherfformiad staff. Gall hefyd effeithio ar eu hiechyd corfforol a meddyliol, ac arwain at absenoliaeth. Teimlir sgil-effeithiau cydberthnasoedd gwael rhwng unigolion ar draws Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac yn y pen draw gallant gael effaith ar y gofal a ddarparir i gleifion.

 Polisi ddatblygiad Cyflog (PDF, 390Kb)
 Polisi Fy Nghyfraniad (Word, 76Kb)

Fy Nghyfraniad – Arweinaid

Fy Nghyfraniad – Ffurf

Fy Nghyfraniad – Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd ar gyfer

 Trefn Codi Pryder ar gyfer Staff y GIG (Word, 160Kb)


 Protocol Taliadau Recriwtio a Chadw (Word, 54Kb)
 Proses Urddas yn y Gwaith (Word, 36Kb)
 Proses Urddas yn y Gwaith Siart Llif (Word, 134Kb)
 Polisi Rheoli Absenoldeb yn y Gwaith (Word, 1.6Mb)
 Polisi Seibiant Cyflogaeth (Word, 55Kb)
 Polisi Secondiad (Word, 53Kb)
 Polisi Menopos GIG Cymru (Word, 743Kb)
 Polisi Newid Sefydliadol (Word, 104Kb)
 Polisi Mamolaeth a Mabwysiadu (Word, 58Kb)
 Polisi Hyfforddi a Galw i Wasanaethu gydar Lluoedd Wrth Gefn (Word, 35Kb)
 Polisi Defnyddio a Chamddefnyddio Sylweddau (Word, 165Kb)
 Polisi Cwynion (Word, 55Kb)
 Polisi Atal Straen a Rheoli Llesiant Meddwl (Word, 296Kb)
 Polisi ar Ddatblygiad Cyflog (Word, 70Kb)
 Polisi a Gweithdrefn Disgyblu (Word, 284Kb)
 Polisi a Threfn Galluogrwydd (Word, 187Kb)