Neidio i'r prif gynnwy

Polisïau Llywodraethu Gwybodaeth, Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg

 

Dogfennau yn Gymraeg:

Yn 2019, penderfynodd Tîm Gweithredol Busnes ICC weithredu cyhoeddi Polisïau a Gweithdrefnau yn Gymraeg wrth iddynt gael eu hadolygu a'u diweddaru nesaf. (Mae hyn y tu hwnt i’r gofynion a osodir arnom gan Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018.)

Mae'r cylch o adolygiadau'n parhau ac os nad oes dogfen ar gael yn Gymraeg, bydd yr hyperddolen yn agor fersiwn Saesneg o’r ddogfen rydych chi wedi gofyn amdani.

Ar ddiwedd y broses adolygu, bydd yr holl ddogfennau ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Os nad yw dogfen yr ydych chi ei hangen ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd, anfonwch e-bost atom a byddwn yn darparu fersiwn Gymraeg.

 

Canllawiau ar Gadw a Dinistrio Cofnodion


Canllawiau Cyhoeddi Niferoedd Bach


Gweithdrefn Asesiad o'r Effaith ar Breifatrwydd


Gweithdrefn Effaith ar Ddiogelu Data


Gweithdrefn Gweithio o Bell


Gweithdrefn Rhyddhau Gwybodaeth


Gweithdrefn Teclyn Archwilio Integredig Deallus Cenedlaethol


Polisi Defnyddio E-bost

          Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd Polisi Defnyddio E-bost


Polisi Defnyddio’r Rhyngrwyd

          Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb Polisi Defnyddio’r Rhyngrwyd


Polisi Diogelwch Gwybodaeth (Cymru Gyfan)


Polisi Llywodraethu Gwybodaeth  (Yn Saesneg)

          Gweithdrefn Rhyddhau Gwybodaeth  AW16 – TP01

          Gweithdrefn Gweithio o Bell  AW16 - TP02 (Yn Saesneg)

          Gweithdrefn Asesu Effaith Diogelu Data AW16 - TP03

          Gweithdrefn Cytundebau Rhannu Data - Datgelu Data  AW16 – TP04

          Gweithdrefn Camera Gwliadwriaeth (Teledu Cylch Cyfyng)  AW16 – TP05

          Gweithdrefn Rheoli Asedau Gwybodaeth AW16 – TP06

          Teclyn Archwilio Integredig Deallus Cenedlaethol   AW16 – TP07

 

 

 

 

No matching content found.