Neidio i'r prif gynnwy

Polisïau Llywodraethu Gwybodaeth, Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg

 

Dogfennau yn Gymraeg:

Yn 2019, penderfynodd Tîm Gweithredol Busnes ICC weithredu cyhoeddi Polisïau a Gweithdrefnau yn Gymraeg wrth iddynt gael eu hadolygu a'u diweddaru nesaf. (Mae hyn y tu hwnt i’r gofynion a osodir arnom gan Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018.)

Mae'r cylch o adolygiadau'n parhau ac os nad oes dogfen ar gael yn Gymraeg, bydd yr hyperddolen yn agor fersiwn Saesneg o’r ddogfen rydych chi wedi gofyn amdani.

Ar ddiwedd y broses adolygu, bydd yr holl ddogfennau ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Os nad yw dogfen yr ydych chi ei hangen ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd, anfonwch e-bost atom a byddwn yn darparu fersiwn Gymraeg.

 

Canllawiau ar Gadw a Dinistrio Cofnodion


Canllawiau Cyhoeddi Niferoedd Bach


Gweithdrefn Asesiad o'r Effaith ar Breifatrwydd


Gweithdrefn Effaith ar Ddiogelu Data


Gweithdrefn Gweithio o Bell


Gweithdrefn Rhyddhau Gwybodaeth


Gweithdrefn Teclyn Archwilio Integredig Deallus Cenedlaethol


Polisi Defnyddio E-bost

          Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd Polisi Defnyddio E-bost


Polisi Defnyddio’r Rhyngrwyd

          Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb Polisi Defnyddio’r Rhyngrwyd


Polisi Diogelwch Gwybodaeth (Cymru Gyfan)


Polisi Llywodraethu Gwybodaeth

          Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd Polisi Llywodraethu Gwybodaeth

          Canllawiau ar Gadw a Dinistrio Cofnodion