Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau Gwybodaeth Iechyd

O ganlyniad i COVID-19, bydd rhwyfaint o ymyrraeth barhaus i’r gwasanaeth. Ymddiheurwn am unrhyw anghyflesutra y gall hyn ei achosi. Os oes unrhyw beth brys, e-bostiwch y mewnflwch cyffredinol health.info@wales.nhs.uk a byddwn yn ymateb cyn gynted â phosibl.

Diolch yn fawr am fynegi diddordeb yn yr Adnoddau Gwybodaeth Iechyd. Rydym yn defnyddio meddalwedd ecwid i brosesu eich archeb (gweler isod). Drwy ddefnyddio’r feddalwedd, rydych yn cydsynio â pholisi preifatrwydd ecwid. Gallwch ddarllen y polisi hwnnw yma: ecwid.com/privacy-policyexternal link - opens in new window (Saesneg yn unig)

Drwy ddefnyddio’r system archebu ar-lein hon, rydych yn cytuno y caiff Iechyd Cyhoeddus Cymru ddefnyddio eich manylion i brosesu’r archeb. Byddwn yn rhannu eich manylion â’r warws prosesu a’r cwmni dosbarthu er mwyn anfon eich archeb atoch. Gallwch gweld ein Hysbysiad Preifatrwydd yma.

Bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn defnyddio eich manylion i anfon yr wybodaeth ddiweddaraf am y gwasanaeth hwn atoch, gan gynnwys unrhyw newidiadau i’r adnoddau sydd ar gael. Bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn defnyddio'ch manylion i anfon diweddariadau am y gwasanaeth hwn, gan gynnwys newidiadau i argaeledd adnoddau pan fo angen; bydd y manylion hyn yn cael eu hadolygu bob mis Ionawr, whowch wybod i ni os ydych am gael eich tynnu oddi ar y rhestr.

Byddwn hefyd yn defnyddio’r wybodaeth a ddarperir i’n helpu i wella’r gwasanaeth. Wrth ddadansoddi, byddwn yn defnyddio data dienw.

Os oes gennych unrhyw ymholiad neu broblem yn defnyddio'r wefan, e-bostiwch Health.Info@wales.nhs.uk.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â phw.vaccines@wales.nhs.uk.

Ni'n ymwybodol gyda phroblemau defnyddio'r system yma ar Internet Explorer. Defnyddiwch borwr gwahanol neu newidiwch eich gosodiadau fel hyn. Os chi'n parhau i gael anawsterau, cysylltwch â'ch desg gwasanaethu TG.

Nodir: caiff archebion ei phrosesu bob Dydd Mawrth a Dydd Iau. Gall archebion cymryd hyd at 10 diwrnod i'w dosbarthu.