Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant Arbenigol Iechyd Cyhoeddus yng Nghymru

Mae Cymru yn cynnig profiad unigol o ran hyfforddiant arbenigol Iechyd Cyhoeddus gyda’r cyfle i ymarfer dros nifer fawr o leoliadau yn cynnwys tîmau lleol a chenedlaethol, a gweithio gyda poblogaethau amrywiol ardaloedd gwledig a dinasol. Mae gwasanaethau iechyd cyhoeddus yng Nghymru yn gweithio fel system yn unol â’r fframwaith deddfwriaethol a osodwyd gan y Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae gan Cofrestrydd sy’n dewis Cymru fel lleoliad addysg felly cyfle i weithio nid yn unig i GIG ond hefyd gyda llywodraeth lleol a chenedlaethol, a gyda llu eang o barteriaid.

Yn gweithio o fewn cenedl ddatganoledig a gwasanaethu poblogaeth o ychydig dros tri miliwn o bobl, mae’r system iechyd cyhoeddus yng Nghymru hefyd yn cartrefi nifer o swyddogaethau iechyd cyhoeddus cenedlaethol ymreolaethol, a felly’n darparu cwmpas cynhwysfawr i gyflawni anghenion hyfforddiant Cofrestryddion (fel sydd angen gan y Cwricwlwm), eu diddordebau a’u uchelgeisiau gyrfa yn y pen draw.

Am mwy o fanylion ar fuddion hyfforddi yng Nghymru, ymwelwch os gwelwch yn dda, â’r wefan ‘Train, Work, Live’ (Saesneg yn unig).