Neidio i'r prif gynnwy

Coronafeirws

 

Coronafeirws (COVID-19)

Dylech hunanynysu a chael prawf os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn dangos symptomau.

Mae Cymru oll ar lefel 3. Beth sy'n rhaid i chi wneud ar lefel 3.

Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod

O 3 Mai:

  • Gall campfeydd, canolfannau hamdden, pyllau nofio a chyfleusterau ffitrwydd agor.
  • Gellir ffurfio aelwydydd estynedig gydag un aelwyd arall.
  • Gellir cynnal gweithgareddau dan do i blant dan oruchwyliaeth.
  • Gellir cynnal gweithgareddau dan do a drefnir i hyd at 15 o oedolion.
  • Gall canolfannau cymunedol agor.

O 26 Ebrill:

  • Gall lletygarwch awyr agored ac atyniadau ymwelwyr awyr agored agor.
  • Caniateir gweithgareddau awyr agored a derbyniadau priodas awyr agored gyda hyd at 30 o bobl.