Neidio i'r prif gynnwy

Coronafeirws

 

Coronafeirws (COVID-19)

Mae Cymru oll ar lefel rhybudd 4.

Rhaid:

  • aros gartref
  • gweithio o gartref os gallwch
  • gwisgo gorchudd wyneb lle bo gofyn
  • golchi eich dwylo'n rheolaidd
  • aros 2 fetr wrth unrhyw un nad ydych yn byw gyda nhw

O 20 Chwefror, gall 4 person o 2 aelwyd wneud ymarfer corff gyda’i gilydd tu allan (nid mewn gerddi preifat). Nid yw plant o dan 11 oed na gofalwyr i’w cyfrif yn y mwyafswm o 4.

Dylech hunanynysu os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn arddangos symptomau.

Os oes gennych symptomau, dylech gael prawf.