Neidio i'r prif gynnwy

Coronafeirws

 

Coronafeirws (COVID-19)

'Law yn Llaw at Ddyfodol Mwy Diogel: Y Cyfnod pontio hirdymor COVID-19 Cymru o bandemig i endemig', yw'r cynllun hirdymor sy'n nodi dechrau cyfnod pontio Cymru y tu hwnt i'r ymateb brys i'r pandemig sydd wedi bod ar waith ers dwy flynedd. . Mae’n nodi sut y bydd Cymru’n byw gyda’r coronafeirws, yn union fel yr ydym yn byw gyda llawer o glefydau heintus eraill, a beth fydd hynny’n ei olygu i’r llu o wasanaethau ac amddiffyniadau iechyd cyhoeddus y mae Cymru wedi’u rhoi ar waith, gan gynnwys gwasanaethau brechlyn a phrofi.
 


Diogelu Cymru:

Darllenwch y canllawiau cyfredol.