Neidio i'r prif gynnwy

Coronafeirws

 

Coronafeirws (COVID-19)

Dylech hunanynysu a chael prawf os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn dangos symptomau.

Darllenwch y cyfyngiadau tra ein bod ni’n symud o lefel rhybudd 2 i lefel rhybudd 1.

Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod

O ddydd Sadwrn 17 Gorffennaf:

Cwblhau’r broses o symud i lefel rhybudd 1:

  • caiff hyd at chwech o bobl gwrdd o dan do mewn cartrefi preifat a llety gwyliau
  • caniateir cynnal digwyddiadau dan do wedi’u trefnu ar gyfer hyd at 1,000 o bobl yn eistedd neu 200 o bobl yn sefyll, ar ôl cynnal asesiad risg a chadw at fesurau rhesymol
  • caiff canolfannau sglefrio ailagor
  • dileu’r cyfyngiadau cyfreithiol ar y nifer o bobl a gaiff ymgynnull yn yr awyr agored
  • caniatáu i hyd at 30 o blant o sefydliadau, fel y Brownis a’r Sgowtiaid, i fynd i ganolfannau preswyl dros wyliau’r haf

O ddydd Sadwrn 7 Awst (os yw’r amodau’n caniatáu):

Cwblhau’r broses o symud i lefel rhybudd 0:

  • dileu’r cyfyngiadau cyfreithiol ar y nifer o bobl a gaiff gwrdd o dan do, gan gynnwys mewn cartrefi preifat, mannau cyhoeddus neu mewn digwyddiadau
  • caiff pob busnes a phob safle agor, gan gynnwys clybiau nos
  • dylai pobl barhau i weithio gartref os yw’n bosibl
  • bydd gorchuddion wyneb yn parhau i fod yn ofyniad cyfreithiol o dan do, ac eithrio mewn lleoliadau lletygarwch