Coronafeirws

(COVID-19)

 Diogelu Cymru:
  • cadwch bellter cymdeithasol drwy'r amser
  • golchwch eich dwylo'n rheolaidd
  • os ydych yn cyfarfod un cartref arall, arhoswch tu allan ac arhoswch yn lleol
  • gweithiwch o gartref os gallwch chi
Arhoswch gartref os oes gennych chi neu rywun rydych chi'n byw gyda:
  • tymheredd uchel
  • peswch newydd, parhaus
  • colli synnwyr blas neu arogl (anosmia) 
Gall unrhyw un ledaenu'r feirws:

Canllawiau llawn ar aros gartref ac i ffwrdd oddi wrth eraill