Neidio i'r prif gynnwy

Coronafeirws

 

Coronafeirws (COVID-19)

Diogelu Cymru:

Darllenwch y canllawiau cyfredol.

Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod

O 6 Ionawr ymlaen

  • Os cewch chi brawf llif llorweddol positif, ni fydd angen i'r mwyafrif o bobl gymryd prawf PCR i gadarnhau'r canlyniad. Mae'n rhaid i chi hunanynysu'n syth os cewch ganlyniad positif i brawf llif llorweddol.

O 31 Rhagfyr ymlaen

  • os ydych wedi cael prawf COVID-19 positif, gallwch orffen hunanynysu ar ôl 7 diwrnod llawn

O 26 Rhagfyr ymlaen

  • gall hyd at 50 o bobl tu allan a 30 dan do fynd i ddigwyddiadau chwaraeon cymunedol
  • bydd yn ofynnol cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr ym mhob swyddfa a safle cyhoeddus
  • bydd chwech o bobl ar y mwyaf yn cael cyfarfod mewn safle cyhoeddus
  • bydd angen i safleoedd trwyddedig gymryd mesurau rhesymol ychwanegol i ddiogelu cwsmeriaid a staff
  • bydd 30 o bobl ar y mwyaf yn cael bod yn bresennol mewn digwyddiadau dan do a 50 o bobl ar y mwyaf mewn digwyddiadau awyr agored
  • bydd pobl yn gorfod cymryd prawf llif unffordd cyn mynd i dderbyniadau priodas neu bartneriaeth sifil neu i de angladd
  • bydd clybiau nos yn cau