Neidio i'r prif gynnwy

Rhyddid Gwybodaeth

Daeth Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 i rym ar 1 Ionawr 2005. Mae'n adlewyrchu newid polisi cenedlaethol mewn gweinyddiaeth gyhoeddus o ddiwylliant o gyfrinachedd i un o fod yn agored ac yn atebol.

Mae'r ddeddfwriaeth yn rhoi'r hawl gyffredinol i'r cyhoedd weld gwybodaeth a gedwir gan unrhyw awdurdod cyhoeddus fel Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn amodol ar rai eithriadau cyfyngedig.

Os hoffech wneud cais am wybodaeth, gallwch wneud hynny naill ai drwy:

Ebost: foi.phw@wales.nhs.uk

Ffôn: 029 2010 4308

Neu yn ysgrifenedig at:

Swyddfa Rhyddid Gwyboaeth
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Llawr 3
Rhif 2 Capital Quarter
Stryd Tyndall
Caerdydd
CF10 4BZ

Mae gennych hawl i ofyn am fformat y wybodaeth sy'n ofynnol.
 

Cofnod Datgeliadau

Mae Cofnod Datgeliadau o geisiadau Rhyddid Gwybodaeth blaenorol ar gael isod: