Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Microbioleg

Mae Adran Microbioleg Iechyd Cyhoeddus Cymru yn darparu Gwasanaethau Microbioleg o labordai yn Aberystwyth, Caerdydd (safleoedd Ysbyty Athrofaol Cymru a Llandochau), Sir Gaerfyrddin (safleoedd Caerfyrddin a Llanelli), Gogledd Cymru (Bangor, y Rhyl a Wrecsam) ac ardal Bae Abertawe (Abertawe a Phen-y-bont ar Ogwr).

 

Mae hyn yn cynnwys:

  • gwasanaethau diagnostig labordy i ysbytai a meddygon teulu
  • arweinyddiaeth rhaglenni rheoli heintiau ysbytai
  • cymryd rhan mewn rhaglenni gwyliadwriaeth rhanbarthol a chenedlaethol
  • cymorth i Dimau Diogelu Iechyd mewn perthynas â brigiadau o achosion a rheoli heintiau cymunedol
     

Yn ogystal â'r swyddogaethau cyffredinol hyn, mae labordai Iechyd Cyhoeddus Cymru yn darparu cyfleusterau arbenigol a chyfeirio ar gyfer Cymru gyfan a'r DU.

 

Y rhain yw: