Neidio i'r prif gynnwy

Naw Mis a Mwy

Ysgrifennwyd y llyfr hwn gan rieni, gweithwyr iechyd proffesiynol a seicolegwyr plant.

Mae’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol a fydd yn eich helpu chi ar ddechrau eich beichiogrwydd, a’r cyfnod cynnar gyda’ch babi hyd at yr adeg pan fydd yn blentyn bach.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau’r llyfr hwn ac y bydd y wybodaeth ynddo yn rhoi hyder i chi ac yn eich helpu i fwynhau bod yn fam neu’n dad.