Neidio i'r prif gynnwy

Byw a gweithio yng Nghymru

Byw a gweithio yng Nghymru

Gyda phoblogaeth o dair miliwn, hunaniaeth ddiwylliannol unigryw sy'n edrych tuag allan, cefn gwlad hardd, phrifddinas lewyrchus yng Nghaerdydd a chymunedau cryf ac amrywiol, mae Cymru yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo.  

 
 
 
 
Gyrfaoedd

Ymunwch â ni i wella iechyd a lles pobl cymru.

Swyddi Agored

Gwneud cais ac ymuno â ni.

Ein Gwerthoedd

Cafodd ein gwerthoedd eu datblygu gan ein staff; gan eu bod mor greiddiol i hunaniaeth sefydliad, ni allai un neu ddau o bobl mewn ystafell gyfarfod feddwl am y rhain!

Ein Buddion

Mae gweithio i Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnig nifer o fuddion, o dalebau gofal plant i gynllun pensiwn y GIG.