Neidio i'r prif gynnwy

Y Bwrdd a'r Tîm Gweithredol

Mae'r Rheoliadau Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru (Aelodaeth a Gweithdrefn) 2009 yn amodi y dylai Bwrdd y Cyfarwyddwyr Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnwys Cadeirydd, chwe Chyfarwyddwr Anweithredol (a elwir hefyd yn aelodau Annibynnol) a phum Cyfarwyddwr Gweithredol, gan gynnwys y Prif Weithredwr a'r Prif Swyddog Cyllid.

Mae Bwrdd y Cyfarwyddwyr yn gweithredu i wneud penderfyniadau corfforaethol, gyda Chyfarwyddwyr Anweithredol a Gweithredol yn aelodau llawn a chyfartal ac yn rhannu cyfrifoldeb corfforaethol dros y penderfyniadau y mae'n ei wneud.

Yn benodol, mae'r Bwrdd Cyfarwyddwyr yn gyfrifol am gyfeiriad strategol, fframwaith llywodraethu, diwylliant sefydliadol a datblygu, datblygu perthynas gref â rhanddeiliaid allweddol a phartneriaid a chyflwyno nodau ac amcanion Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ogystal, mae'r Cyfarwyddwyr Gweithredol hefyd yn gyfrifol am gyflawni swyddogaethau iechyd corfforaethol a chyhoeddus Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae’r Datganiadau o Fuddiannau ar gyfer Aelodau’r Bwrdd ar gael ar adran cynllun cyhoeddiadau y wefan.

Mae Rheolau’r Bwrdd yn gosod yr ymddygiadau a ddisgwylir gan holl aelodau’r Bwrdd a’r mynychwyr, wrth i'r Bwrdd/Pwyllgorau weithredu eu rôl stiwardiaeth a chymryd yr awenau wrth hyrwyddo gwerthoedd a safonau ymddygiad y sefydliad a'i staff.

 

Cyfarwyddwyr Anweithredol

 

Cyfarwyddwyr Gweithredol