×
Rydych yn pori gwefan newydd Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Methu dod o hyd i'r eitem 'rydych chi'n chwilio amdano? Ewch i'r hen gwefan.

Y Bwrdd a'r Tîm Gweithredol

Mae'r Rheoliadau Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru (Aelodaeth a Gweithdrefn) 2009 yn amodi y dylai Bwrdd y Cyfarwyddwyr Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnwys Cadeirydd, chwe Chyfarwyddwr Anweithredol (a elwir hefyd yn aelodau Annibynnol) a phum Cyfarwyddwr Gweithredol, gan gynnwys y Prif Weithredwr a'r Prif Swyddog Cyllid.

Mae Bwrdd y Cyfarwyddwyr yn gweithredu i wneud penderfyniadau corfforaethol, gyda Chyfarwyddwyr Anweithredol a Gweithredol yn aelodau llawn a chyfartal ac yn rhannu cyfrifoldeb corfforaethol dros y penderfyniadau y mae'n ei wneud.

Yn benodol, mae'r Bwrdd Cyfarwyddwyr yn gyfrifol am gyfeiriad strategol, fframwaith llywodraethu, diwylliant sefydliadol a datblygu, datblygu perthynas gref â rhanddeiliaid allweddol a phartneriaid a chyflwyno nodau ac amcanion Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ogystal, mae'r Cyfarwyddwyr Gweithredol hefyd yn gyfrifol am gyflawni swyddogaethau iechyd corfforaethol a chyhoeddus Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cyfarfodydd

Darganfyddwch cyfarfod y Bwrdd nesaf a sut i'w wylio ar-lein.

Darllen y papurau

Pwyllgorau

Mae gennym bedwar pwyllgor sy'n cynghori ac yn rhoi sicrwydd i'r Bwrdd.

Darganfod y pwyllgorau

 

 

Y Tîm Gweithredol

 

 

Cyfarwyddwyr Anweithredol

 

Eraill