Neidio i'r prif gynnwy

Y Pwyllgor Datblygu Sefydliadol a Phobl

 

Mae'r Pwyllgor hwn yn cynghori'r bwrdd ar bob mater sy'n ymwneud â staff a staffio’r Ymddiriedolaeth. Mae'n rhoi sicrwydd ynghylch datblygu unigolion a’r sefydliad, cynllunio'r gweithlu; yn ogystal â'r Gymraeg, cydraddoldeb, amrywiaeth, hawliau dynol ac iechyd, diogelwch a llesiant. Mae wedi sefydlu'r Grŵp Iechyd a Diogelwch i gyflawni dyletswyddau penodol ar ei ran.

Gweld / lawrlwytho'r Cylch Gorchwyl ac Aelodaeth ar gyfer y Pwyllgor Datblygu Sefydliadol a Phobl

 

Cyfarfodydd:

 

Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod bob chwarter ac fel y mae Cadeirydd y Pwyllgor yn ei ystyried yn angenrheidiol. Gweler dyddiadau cyfarfodydd y Pwyllgor Datblygu Sefydliadol a Phobl isod.

2021/22

Gellir gweld / lawrlwytho papurau ar gyfer cyfarfodydd y Pwyllgor Datblygu Sefydliadol a Phobl cyn mis Ebrill 2021 drwy ddolen Papurau’r Pwyllgor Datblygu Sefydliadol a Phobl

 

 

 

Pwy yw pwy

 

Aelodau
(Lleiafswm o dri)

Cadeirydd

Mohammed Mehmet

Aelodau Annibynnol

Dyfed Edwards

Judi Rhys

 

Yn bresennol:

Cyfarwyddwr Dros Dro Datblygu Sefydliadol a Phobl (Arweinydd Gweithredol)

Neil Lewis
 

Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau a Chyllid (Arweinydd Gweithredol Iechyd a Diogelwch)   

Huw George

Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd

Rhiannon Beaumont-Wood

Cyfarwyddwr Cenedlaethol Diogelu Iechyd a Gwasanaethau Sgrinio, a Chyfarwyddwr Meddygol

I'w gadarnhau

Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd (neu eu henwebai)

Helen Bushell

Cynrychiolydd o'r Fforwm Partneriaeth Staff    

 

Stephanie Wilkins

Cyfarfodydd:

Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod bob chwarter ac fel y mae Cadeirydd y Pwyllgor yn ei ystyried yn angenrheidiol.