Neidio i'r prif gynnwy

Y Pwyllgor Datblygu Sefydliadol a Phobl

 

Mae'r Pwyllgor hwn yn cynghori'r bwrdd ar bob mater sy'n ymwneud â staff a staffio’r Ymddiriedolaeth. Mae'n rhoi sicrwydd ynghylch datblygu unigolion a’r sefydliad, cynllunio'r gweithlu; yn ogystal â'r Gymraeg, cydraddoldeb, amrywiaeth, hawliau dynol ac iechyd, diogelwch a llesiant. Mae wedi sefydlu'r Grŵp Iechyd a Diogelwch i gyflawni dyletswyddau penodol ar ei ran.

Gweld / lawrlwytho'r Cylch Gorchwyl ac Aelodaeth ar gyfer y Pwyllgor Datblygu Sefydliadol a Phobl

 

Cyfarfodydd:

 

Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod bob chwarter ac fel y mae Cadeirydd y Pwyllgor yn ei ystyried yn angenrheidiol. Gweler dyddiadau cyfarfodydd y Pwyllgor Datblygu Sefydliadol a Phobl isod.

 

2024/2025

 

2023/2024

 

2022/2023

 

2021/2022

Gellir gweld / lawrlwytho papurau ar gyfer cyfarfodydd y Pwyllgor Datblygu Sefydliadol a Phobl cyn mis Ebrill 2021 drwy ddolen Papurau’r Pwyllgor Datblygu Sefydliadol a Phobl

 

Pwy yw pwy

Aelodau

(Lleiafswm o dri)

Cadeirydd a Cyfarwyddwr Anweithredol

Mohammed Mehmet

Cyfarwyddwyr Anweithredol

Tamsin Ramasut

Kate Young

Yn bresennol

(Drwy wahoddiad, yn ôl yr angen, ond fel arfer mae'n cynnwys yr isod)

Cyfarwyddwr Datblygu Sefydliadol a Phobl
(Arweinydd Gweithredol)

Neil Lewis

Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd

Claire Birchall

Cyfarwyddwr Cenedlaethol Diogelu Iechyd a Gwasanaethau Sgrinio, a Chyfarwyddwr Meddygol

Dr Fu-Meng Khaw

Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd
(neu eu henwebai)

Paul Veysey

Cynrychiolydd o'r Fforwm Partneriaeth Staff 

Liz Heath