Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgorau'r Bwrdd

 

 

Mae rhagor o wybodaeth am bob un o'r Pwyllgorau gan gynnwys cylch gorchwyl, Aelodaeth a phapurau’r cyfarfodydd ar gael ar dudalennau'r Pwyllgorau isod.

Mae gennym bum Pwyllgor Bwrdd:

 

Mae gennym un Is-grŵp ar hyn o bryd:

Mae Cylch Gorchwyl a Threfniadau Gweithredu Safonol holl Bwyllgorau'r Bwrdd yn cynnwys gwybodaeth sy'n gyffredin i bob pwyllgor a dylid ei darllen ochr yn ochr â'r cylch gorchwyl penodol ar gyfer pob pwyllgor.

Gweld / lawrlwytho’r Cylch Gorchwyl a Threfniadau Gweithredu Safonol ar gyfer holl Bwyllgorau'r Bwrdd

Rhagor o Wybodaeth

Am ragor o wybodaeth am Bwyllgorau Iechyd Cyhoeddus Cymru, cysylltwch ag Uned Fusnes y Bwrdd PHW_Board.Business@wales.nhs.uk