Neidio i'r prif gynnwy

Y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol

 

Mae Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol y Bwrdd yn cynghori ac yn rhoi sicrwydd i’r Bwrdd a'r Swyddog Atebol ynghylch a oes trefniadau effeithiol ar waith i'w cefnogi wrth iddynt wneud penderfyniadau ac wrth weithredu eu hatebolrwydd i sicrhau bod amcanion Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cael eu cyflawni, yn unol â'r safonau llywodraethu da a bennir ar gyfer GIG Cymru.

Gweld / lawrlwytho’r Cylch Gorchwyl ac Aelodaeth ar gyfer y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol

 

Cyfarfodydd:

 

Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod bob chwarter ac fel y mae Cadeirydd y Pwyllgor yn ei ystyried yn angenrheidiol. Gweler dyddiadau cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol isod.

2021/22

Gellir gweld / lawrlwytho papurau cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol cyn mis Ebrill 2021 drwy ddolen Pwyllgor Archwilio Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

Pwy yw pwy

Aelodau

(Lleiafswm o dri)

Cadeirydd

Dyfed Edwards

Aelodau Annibynnol

Mohammed Mehmet

Diane Crone

Yn bresennol

(Drwy wahoddiad, yn ôl yr angen, ond fel arfer mae'n cynnwys yr isod)

Dirprwy Brif Weithredwr / Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau a Chyllid (Cyd-arweinydd Gweithredol)

Huw George

Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd

Rhiannon Beaumont-Wood

Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd (Cyd-arweinydd Gweithredol)

Helen Bushell

Pennaeth Archwilio Mewnol (neu gynrychiolydd)

Paul Dalton

Arbenigwr Atal Twyll Lleol

Nigel Price

Archwilio Cymru / Cynrychiolydd yr Archwilydd Cyffredinol (archwilydd allanol)

Verity Winn

Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth Cyllid

Angela Fisher

Cynrychiolydd o'r Fforwm Partneriaeth Staff

Stephanie Wilkins