Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Cyhoeddi

Mae'r cynllun cyhoeddi yn nodi'r math o wybodaeth mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynhyrchu a'r prosesau penderfynu sydd ar gael i'r cyhoedd.

Pwy ydyn ni a'r hyn rydyn ni'n ei wneud

Beth rydyn ni'n ei wario a sut y byddwn yn ei wario?

 • Cyhoeddir cyfrifon blynyddol Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ein Adroddiad Blynyddol.
 • Bydd Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid yn cynhyrchu adroddiadau ariannol ar gyfer pob un o gyfarfodydd Bwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru.
 • Cyflwynir adroddiadau archwilio ariannol i Bwyllgor Archwilio Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Beth yw ein blaenoriaethau a sut rydyn ni'n perfformio?

Sut y byddwn yn gwneud penderfyniadau?

 • Papurau Bwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Strategaeth ymgysylltu cleifion a'r cyhoedd
 • Ymgynghoriadau cyhoeddus
 • Canllawiau cyfathrebu mewnol a meini prawf a ddefnyddir ar gyfer gwneud penderfyniadau
 • Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd

Ein polislisïau a’n gweithdrefnau

 • Polisïau a gweithdrefnau
 • Y Gymraeg
 • Cwynion
 • Diogelu data
 • Polisi preifatrwydd

Rhestrau a chofrestrau

 • Log Datgeliad
 • Cofrestr buddiannau
 • Cofrestr o roddion a lletygarwch

Y gwasanaeth a gynigiwn ni