Neidio i'r prif gynnwy

Ein Blaenoriaethau

Gweithio i Wireddu Dyfodol Iachach i Gymru

Gyda chymorth ein staff, ein partneriaid a phobl Cymru, rydym wedi datblygu strategaeth hirdymor yn cwmpasu 2018-30. Mae'n dod â saith blaenoriaeth strategol at ei gilydd sy'n gysylltiedig â'i gilydd sydd yn ein helpu i gyflawni ein pwrpas: Gweithio i Wireddu Dyfodol Iachach i Gymru.

Bydd y Strategaeth hon yn ein galluogi i ganolbwyntio ar y ffordd orau o weithio gyda'n partneriaid i gael yr effaith fwyaf ar wella iechyd a lles a lleihau anghydraddoldebau iechyd yng Nghymru.

Ein saith blaenoriaeth yw:

Dogfennau

Strategaeth Hirdymor Iechyd Cyhoeddus Cymru: Gweithio i Wireddu Dyfodol Iachach i Gymru

Strategaeth Hirdymor Iechyd Cyhoeddus Cymru: Trosolwg

Cynllun Strategol Iechyd Cyhoeddus Cymru 2022-25 (Saesneg yn unig)

Cynllun Strategol Iechyd Cyhoeddus Cymru 2019-22 (Saesneg yn unig)

Cynllun Strategol Iechyd Cyhoeddus Cymru 2018-21 (Saesneg yn unig)