Neidio i'r prif gynnwy

Gweithio gyda'n Partneriaid

Ymhlith yr ardaloedd datganoledig yng Nghymru yw iechyd a lywodraeth leol. Mae hyn yn ein galluogi i weithio'n lleol ac yn genedlaethol, a chael mynediad at ysgogiadau polisi a systemau cyflenwi lleol.

Mae pob un o'r saith bwrdd iechyd yng Nghymru yn cyflogi Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus sy'n cael ei gefnogi gan arbenigedd a gyflogir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar lefel leol a chymunedol ac sydd, o dan gontract anrhydeddus, yn rheoli staff Iechyd Cyhoeddus Cymru yn lleol.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, byrddau iechyd ac awdurdodau lleol yn cydweithio'n agos i hyrwyddo iechyd cyhoeddus yn eu hardaloedd. Rydym yn nodi ac yn gosod yr agenda strategol leol ar y cyd mewn partneriaeth â chymunedau, tai, addysg, yr heddlu, tân ac achub a'r sector gwirfoddol.

Rydym yn cynnal y rhwydweithiau traws-sefydliadol canlynol: