Neidio i'r prif gynnwy

Cofiwch y Cam N.E.S.A.

Cofiwch y Cam N.E.S.A. Ffoniwch 999 os byddwch yn gweld unrhyw un o'r arwyddion o strôc. 

 

Mae tua 100,000 o achosion o strôc yng Nghymru, Lloegr a'r Alban bob blwyddyn. Strôc yw pedwerydd achos arweiniol unigol marwolaeth yn y DU a'r achos unigol mwyaf o anabledd cymhleth.

Mae'r acronym N.E.S.A (Nam ar yr wyneb, Estyn, Siarad, Amser) yn ffordd gofiadwy o nodi arwyddion mwyaf cyffredin strôc ac mae'n pwysleisio pwysigrwydd gweithredu'n gyflym drwy ffonio 999. 

Pan fydd rhywun yn cael strôc, cofiwch y cam nesa.

  • Nam ar yr wyneb. A yw’r wyneb wedi syrthio ar un ochr? Ydyn nhw’n gallu gwenu? 
  • Estyn. Ydyn nhw’n gallu estyn y ddwy fraich uwch eu pen a’u cadw yno? 
  • Siarad. Ydyn nhw’n cael trafferth siarad? 
  • Amser. Mae ymateb yn amserol yn hollbwysig. Ffoniwch 999 os ydych chi’n gweld un o’r symptomau uchod. 

I roi’r cyfle gorau i rywun, gweithredwch yn gyflym. 

Mae strôc yn ‘ymosodiad ar yr ymennydd’, a achosir gan darfu ar y llif gwaed i'r ymennydd. Mae'n argyfwng meddygol sy'n ei gwneud yn ofynnol cael sylw ar unwaith. Felly mae nodi arwyddion strôc a ffonio 999 am ambiwlans yn hanfodol. Po gynharaf y bydd rhywun sy'n cael strôc yn cael sylw meddygol brys, gorau yw'r cyfle y byddant yn gwella'n dda.

Dysgwch ragor am strôc ar wefan GIG 111 Cymru.   

Helpwch ni i ni ledaenu'r neges am N.E.S.A drwy lawrlwytho a rhannu'r negeseuon a'r deunyddiau ar ein Padlet.