Neidio i'r prif gynnwy

Cyswllt

Cliciwch yma os oes gennych Ymholiadau COVID-19

 

Ymholiadau Cyffredinol

Iechyd Cyhoeddus Cymru

2 Capital Quarter

Stryd Tyndall

Caerdydd

CF10 4BZ

 

Ffôn: 029 2022 7744

E-bost: ymholiadau.cyffredinol@wales.nhs.uk
 

Ymholiadau’r Cyfryngau 

Dylai newyddiadurwyr sydd am gysylltu ag Iechyd Cyhoeddus Cymru ffonio 0300 003 0277  (24 awr). Mae swyddog cyfathrebu wrth law bob amser.

Ymholiadau COVID-19

  • Os ydych chi'n aelod o'r cyhoedd ac rydych yn teimlo'n sâl ac fel bod angen cyngor clinigol, cysylltwch â GIG 111 neu ffoniwch 999 mewn argyfwng
  • Os oes gennych ymholiad cyffredinol am ganllawiau cysylltiedig â COVID-19, cyfyngiadau cyfredol, teithio rhyngwladol neu unrhyw gyhoeddiad gan lywodraeth Cymru ewch i wefan llywodraeth Cymru yma.

* Sylwch, nid oes gennym fynediad at ganlyniadau profion nac i gysylltu â thimau olrhain. Os oes angen i chi siarad â rhywun am ganlyniadau eich profion, olrhain cyswllt neu wybodaeth am helpu i hunan-ynysu, cysylltwch â'ch bwrdd iechyd lleol. *

  • Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol sydd angen cyngor COVID-19 brys, e-bostiwch gyfeiriad e-bost COVID-19 generig ICC sydd gennych a bydd eich ymholiad yn cael ei ateb cyn gynted â phosibl.
  • Os oes gennych bryderon yngl┼Ěn â phobl yn methu hunan-ynysu, cadw pellter cymdeithasol neu hunan-ynysu ar ôl teithio, cysylltwch â'ch awdurdod lleol neu'r heddlu lleol.
  • Os oes gennych ymholiad am ysgolion sydd wedi cael ei heffeithio gan COVID-19, gan gynnwys cau ysgolion, cysylltwch â'ch awdurdod lleol.
     

Argaeledd Brechlyn Ffliw

Mae galw mawr am frechiadau’r ffliw yn achosi rhywfaint o oedi gydag apwyntiadau. Plîs byddwch yn amyneddgar. Diolch yn fawr. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma


Ymholiadau Sgrinio

Defnyddiwch y dolenni canlynol i weld gwybodaeth cysylltu gyda'r rhaglenni sgrinio gwahanol:

 

Codi Pryder

Darganfyddwch mwy am a sut i godi pryer.

 

Deddf Rhyddid Gwybodaeth

Rhyddid Gwybodaeth.