Cyswllt

Os yw'ch ymholiad yn ymwneud â'r achos Coronafeirws Newydd (COVID-19),
gwelwch ein tudalen we am wybodaeth gyswllt,
yn hytrach na chysylltu â'n prif rif os gwelwch yn dda.

Cyngor i deithwyr 

Os byddwch yn cael peswch, tymheredd uchel neu'n teimlo'n fyr o anadl o fewn 14 diwrnod i ddychwelyd o'r canlynol:

 • Tsieina
 • Hong Kong
 • Taiwan
 • Singapore
 • Malaysia
 • Macau
 • Gwlad Thai
 • Japan
 • Gweriniaeth Korea

Dylech:

 • aros gartref dan do ac osgoi cyswllt â phobl eraill
 • ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647 neu 111 Cymru yn eich ardal i roi gwybod iddynt am eich taith ddiweddar i'r ardal

Dilynwch y cyngor hwn hyd yn oed os yw eich symptomau'n fân.

Os ydych chi wedi teithio o Wuhan neu Dalaith Hubei i'r DU yn ystod yr 14 diwrnod diwethaf dylech wneud y canlynol ar unwaith:

 • Aros gartref dan do ac osgoi cyswllt â phobl eraill fel y byddech gyda'r ffliw
 • Ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647 neu 111 Cymru, os yw ar gael yn eich ardal, i roi gwybod iddynt am eich taith ddiweddar i'r ardal.

Dilynwch y cyngor hwn hyd yn oed os nad oes gennych symptomau'r feirws.

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf a chyngor ar deithio ar gael o:

Ymholiadau Cyffredinol

Iechyd Cyhoeddus Cymru

2 Capital Quarter

Stryd Tyndall

Caerdydd

CF10 4BZ

 

Ffôn: 029 2022 7744

E-bost: ymholiadau.cyffredinol@wales.nhs.uk
 

Ymholiadau’r Cyfryngau

Dylai newyddiadurwyr sydd am gysylltu ag Iechyd Cyhoeddus Cymru ffonio 029 2034 8755 (24 awr). Mae swyddog cyfathrebu wrth law bob amser.


Ymholiadau Sgrinio

Defnyddiwch y dolenni canlynol i weld gwybodaeth cysylltu gyda'r rhaglenni sgrinio gwahanol:

Codi Pryder

Darganfyddwch mwy am a sut i godi pryer.

Deddf Rhyddid Gwybodaeth

Rhyddid Gwybodaeth.