Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â ni

Os oes gennych chi sylw, awgrym neu gwestiwn am Sgrinio Clyw Babanod Cymru neu'r wefan hon, llenwch ein ffurflen adborth neu cysylltwch â’r aelodau staff sy'n dilyn.  Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth yma ar Godi Pryder.

Sgrinio Clyw Babanod De-ddwyrain Cymru
Swyddfa Ranbarthol

Ystafell 9 & 10

MRI Coridor Ymgynghorol

Llawr Gwaelod

Ysbyty Prifysgol Cymru

Caerdydd

CF14 4XW

Ffôn: 02921 843568

Sgrinio Clyw Babanod Canolbarth a Gorllewin Cymru
Swyddfa Ranbarthol

Llawr 1af

Bloc Gweinyddu Newydd

Ysbyty Tywysoges Cymru

Heol Coety

Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 1RQ

Ffôn: 01656 754085

Sgrinio Clyw Babanod Gogledd Cymru
Swyddfa Ranbarthol

Canolfan Iechyd Plant

Ffordd Croesnewydd

Wrecsam

LL13 7ZA

Ffôn: 01978 727005