Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Gwybodaeth a Chofrestr Anomaleddau Cynhenid Cymru - (CARIS)

Nod CARIS yw darparu data dibynadwy ar anomaleddau cynhenid yng Nghymru y gellir eu defnyddio i asesu patrymau anomaleddau, gan gynnwys clystyrau posibl a'u hachosion, ac i lywio gwaith gwasanaethau iechyd, gan gynnwys sgrinio cyn geni. Mae rhaglen CARIS yn gweithredu fel rhan o Adran Gwybodaeth Iechyd Iechyd Cyhoeddus Cymru.