Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â CARIS

Os oes gennych chi gwestiynau ar ôl ichi ymweld â’r wefan hon, neu os oes angen manylion pellach arnoch, cysylltwch â swyddfa CARIS, Tel.- 01792 285241.

Dylid anfon geisiadau am ddata i: Caris@wales.nhs.uk 

Pobl CARIS
Staff Swyddfa

Dr Margery Morgan

Obstetrydd a Gynecolegydd Ymgynghorol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

David Tucker

Rheolwr
Ysbyty Singleton

Samantha Fisher

Uwch Gofrestrydd/Dadansoddwr

Ysbyty Singleton

Saranne Davies

Clerc Cymorth Data 

Ysbyty Singleton

Ffynonellau Data sy'n adr CARIS
Obstetryddion  Pediatryddion
Bydwragedd Wltrasonograffeg
Unedau gofal arbennig i fabanod Uned sgrinio newyddenedigol Cymru
Uned sytogeneteg Cymru Patholeg bediatreg
Llawdriniaeth bediatrig ranbarthol Arolwg amenedigol Cymru gyfan
Cardioleg bediatrig ranbarthol Geneteg feddygol
Gwasanaethau cymunedol Llawdriniaeth eneuol-wynebol
Sgrinio Serwm Gwasanaeth Ymwelwyr Iechyd
Orthopedeg Bediatrig Clywedeg
Offthalmoleg Geneteg folecwlaidd
Cofrestr anomaleddau cynhenid Merswy Cofrestr anomaleddau cynhenid De Orllewin Lloegr
Cofrestr anomaleddau cynhenid Canolbarth Gorllewinol Lloegr Protos (Caerdydd)
System genedlaethol iechyd plant Data ar gleifion preswyl ysbytai
Cydlynwyr CARIS
Bronglais Vacant  
Caerphilly Miners Hospital Vacant  
Countess of Chester Vacant  
Royal Glamorgan Nicola Ralph Antenatal screening midwife
Neath Port Talbot CARIS CARIS office
Nevill Hall Beverly Lewis Clinical audit facilitator
Prince Charles Nicola Ralph Antenatal Screening midwife
Prince Phillip Anya Evans Antenatal Screening midwife
Princess of Wales Nicola Ralph Antenatal midwife
Royal Gwent Beverley Lewis Clinical audit facilitator
Singleton CARIS  CARIS office
U.H.W./ Llandough Vacant  
West Wales Anya Evans Antenatal Screening midwife
Withybush Vacant  
Wrexham Maelor Cathy Hughes Antenatal screening midwife

Ysbyty Glan Clwyd
Jane Harkin Antenatal screening midwife
Ysbyty Gwynedd Jennifer Jones and Jackie Stockton Antenatal screening midwife