Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â CARIS

E-bostio achosion

E-bostiwch y tîm yn uniongyrchol:
Ar gyfer adrodd diogel, cyfrinachol.
Rhowch y manylion canlynol o leiaf:
  • Dyddiad geni’r fam, ei chyfenw a blaenlythrennau
  • Rhif GIG
  • Dyddiad geni’r baban neu’r dyddiad geni disgwyliedig
  • Y diagnosis a amheuir
  • Unrhyw wybodaeth glinigol berthnasol - yn enwedig os nad yw ar Borth Clinigol Cymru.
 

E-rybudd

Ein ffurflen ar y we:
Cadwch hwn gyda’ch Ffefrynnau yn eich porwr er hwylustod o ran defnyddio ac adrodd yn y dyfodol.  Cliciwch ar yr eicon seren wrth ymyl eich bar chwilio.
 

Ffurflenni Papur

Gallwch ddal i gyflwyno gwybodaeth i ni drwy'r post os oes angen.  Argraffwch y ffurflen hon:
Cwblhewch y ffurflen a'i hanfon atom yn y cyfeiriad isod:
 
COFRESTR A GWASANAETH GWYBODAETH ANOMALEDDAU CYNHENID
D/o Lefel 3 – Adain y Gorllewin
Ysbyty Singleton
Lôn Sgeti
Abertawe
Dinas a Sir Abertawe
SA2 8QA.
 

Cardiau Rhybudd Papur

Rhowch gymaint o wybodaeth glinigol berthnasol ag y gallwch, yn enwedig os nad yw ar gael ar Borth Clinigol Cymru (WCP) ac anfonwch e-bost atom yn uniongyrchol i’r cyfeiriad uchod.
 

Haint Mamol:  Adrodd yn gyfrinachol am ganlyniadau positif:

 
HIV mamol
 
Syffilis Mamol
  

Y Tîm

Personél CARIS

Staff y Swyddfa

Dr Llion Davies
Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd
Dr Margery Morgan
Obstetrydd a Gynecolegydd Ymgynghorol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
David Tucker
Rheolwr
Ysbyty Singleton
Gavin Collins
Swyddog Cymorth Prosiectau
Samantha Fisher
Uwch Gofrestrydd/Dadansoddwr
Ysbyty Singleton
Saranne Davies
Clerc Cymorth Data
Ysbyty Singleton
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar ôl ymweld â’r wefan hon neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â Swyddfa CARIS: caris@wales.nhs.uk