Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â CARIS

Os oes gennych chi gwestiynau ar ôl ichi ymweld â’r wefan hon, neu os oes angen manylion pellach arnoch, cysylltwch â swyddfa CARIS, caris@wales.nhs.uk

Dylid anfon geisiadau am ddata i: caris.safehaven@wales.nhs.uk 

Linc E-Alert:  E-Alert Link:  nww2.nphs.wales.nhs.uk:8080/CARISWarningCard.nsf/WarningCardForm?OpenForm

Pobl CARIS
Staff Swyddfa
Dr Llion Davies Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd

Dr Margery Morgan

Obstetrydd a Gynecolegydd Ymgynghorol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

David Tucker

Rheolwr
Ysbyty Singleton

Gavin Collins Swyddog Cefnogi Prosiect
Samantha Fisher

Uwch Gofrestrydd/Dadansoddwr

Ysbyty Singleton

Saranne Davies

Clerc Cymorth Data 

Ysbyty Singleton