Neidio i'r prif gynnwy

Am CARIS

Nod CARIS yw darparu data dibynadwy ar anghysonderau cynhenid yng Nghymru y gellir eu defnyddio i asesu patrymau anghysondebau, gan gynnwys clystyrau posibl a'u hachosion ac i lywio gwaith gwasanaethau iechyd, gan gynnwys sgrinio cynenedigol.

Mae CARIS yn treulio 25 mlynedd o helpu i wella gwasanaethau.

Mae CARIS yn rhaglen sy'n eistedd o fewn Is-adran Gwybodaeth ac Ymchwil Data Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

Cysylltwch

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar ôl ymweld â'r wefan hon neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni : Caris@wales.nhs.uk