Neidio i'r prif gynnwy

Arolygon blynyddol a thablau data

Dilynwch y ddolen gyswllt i weld/islwytho tablau data ynghylch anomaleddau cynhenid a adroddwyd i CARIS: 

Tablau data:  1998 - 2022 

Cynhwysir y tablau data canlynol yn y ddogfen:

  • Achosion wedi’u cadarnhau o anomaleddau cynhenid - adroddwyd i CARIS ar gyfer babanod/ ffetysau mewn beichiogiadau a ddaeth i ben yn 1998 - 2022.
  • Cyfraddau i bob 10,000 o enedigaethau fesul blwyddyn - Cyfradd grynswth i bob 10,000 o enedigaethau byw a marw, a’r ganran a anwyd yn fyw o achosion wedi’u cadarnhau o anomaleddau cynhenid a adroddwyd i CARIS 1998-2022
  • Cyfraddau i bob 10,000 o enedigaethau fesul Bwrdd Iechyd ac yn ardal pob Awdurdod Lleol - Cyfraddau crynswth i bob 10,000 o enedigaethau byw a marw ar gyfer achosion wedi’u cadarnhau o anomaleddau cynhenid a adroddwyd i CARIS 1998 – 2022 fesul Bwrdd Iechyd ac yn ardal pob Awdurdod Lleol.

Adolygiad Bynyddol CARIS o 2022

 

Arolygon Tablau Data

Tablau data:  1998 - 2021

Tablau data: 1998 - 2020

 

Adolygiadau Blynyddol Blaenorol:

Arolwyg blynyddol 2012