Neidio i'r prif gynnwy

Arolygon blynyddol a thablau data

Dilynwch y ddolen gyswllt i weld/islwytho tablau data ynghylch anomaleddau cynhenid a adroddwyd i CARIS: tablau data: 1998 - 2020

Cynhwysir y tablau data canlynol yn y ddogfen:

  • Achosion wedi’u cadarnhau o anomaleddau cynhenid - adroddwyd i CARIS ar gyfer babanod/ ffetysau mewn beichiogiadau a ddaeth i ben yn 1998 - 2020.
  • Cyfraddau i bob 10,000 o enedigaethau fesul blwyddyn - Cyfradd grynswth i bob 10,000 o enedigaethau byw a marw, a’r ganran a anwyd yn fyw o achosion wedi’u cadarnhau o anomaleddau cynhenid a adroddwyd i CARIS 1998-2020
  • Nifer yr achosion fesul Bwrdd Iechyd ac yn ardal pob Awdurdod Lleol - Achosion wedi’u cadarnhau o anomaleddau cynhenid a adroddwyd i CARIS ar gyfer babanod/ ffetysau mewn beichiogiadau a ddaeth i ben yn 1998 – 2020 fesul Bwrdd Iechyd ac yn ardal pob Awdurdod Lleol
  • Cyfraddau i bob 10,000 o enedigaethau fesul Bwrdd Iechyd ac yn ardal pob Awdurdod Lleol - Cyfraddau crynswth i bob 10,000 o enedigaethau byw a marw ar gyfer achosion wedi’u cadarnhau o anomaleddau cynhenid a adroddwyd i CARIS 1998 – 2020 fesul Bwrdd Iechyd ac yn ardal pob Awdurdod Lleol.
Arolygon Blynyddol:
 
Arolwg blynyddol 2019
Arolwg blynyddol 2018
Arolwg blynyddol 2017
Arolwg blynyddol 2016
Arolwg blynyddol 2015