Neidio i'r prif gynnwy

Uned Deallusrwydd a Gwyliadwriaeth Canser Cymru (WCISU)

Uned Gwybodaeth ac Arolygiaeth Canser Cymru (WCISU) yw Cofrestrfa Genedlaethol Canser Cymru a’i phrif rôl yw cofnodi, cadw ac adrodd ar fynychder canser ar gyfer y boblogaeth sy’n preswylio yng Nghymru ble bynnag y cânt eu trin.

 
Amdanom Ni

Cliciwch yma I ddarganfod mwy amdanom ni.

Ymchwil

Rydym yn cynnal ein hymchwil ein hunain a hefyd yn cydweithio â phrifysgolion yng Nghymru a chyda nifer o astudiaethau rhyngwladol ar raddfa fawr.

Offeryn Adrodd Canser - Ystadegau Swyddogol

Delir yr ystadegau diweddaraf am fynychder, marwolaethau a goroesiad canser yma. Mae’r diweddaria nesaf wedi ei gynllunio ar gyfer Mai 2024.

Mynychder Canser y Croen nad yw'n Felanoma yng Nghymru

Yr ystadegau swyddogol diweddaraf o fynychder canser yng Nghymru ar gyfer blynyddoedd 2002 i 2020 yn ôl math o ganser, rhyw, cam adeg ddiagnosis, bwrdd iechyd ac amddifadedd.

Macmillan-partneriaeth UGGCC

Ffurfiodd Cymorth Canser Macmillan ac Uned Gwybodaeth a Gwyliadwriaeth Canser Cymru (UGGCC) Iechyd Cyhoeddus Cymru bartneriaeth yn Ebrill 2017.

Hysbysiad Preifatrwydd

Pwrpas yr hysbysiad hwn yw i'ch hysbysu chi pam a sut yr ydym yn prosesu eich data personol.