Neidio i'r prif gynnwy

Uned Deallusrwydd a Gwyliadwriaeth Canser Cymru (WCISU)

Uned Gwybodaeth ac Arolygiaeth Canser Cymru (WCISU) yw Cofrestrfa Genedlaethol Canser Cymru a’i phrif rôl yw cofnodi, cadw ac adrodd ar fynychder canser ar gyfer y boblogaeth sy’n preswylio yng Nghymru ble bynnag y cânt eu trin.

 
Amdanom Ni

Cliciwch yma I ddarganfod mwy amdanom ni.

Ymchwil

Rydym yn ymgymryd ag ymchwil ein hun, ond rydym hefyd yn cydweithio gyda prifysgolion yng Nghymru a gyda nifer o astudiaethau rhyngwladol mawr.

Mynychder Canser yng Nghymru, 2002-2018

Yr ystadegau swyddogol diweddaraf o fynychder canser yng Nghymru ar gyfer blynyddoedd 2002 i 2018, yn ôl math o ganser, rhyw, oed yn ystod diagnosis, cam adeg diagnosis ac anfantais ardal.

Goroesi Canser yng Nghymru, 2002-2018

Yr ystadegau swyddogol diweddaraf sydd ar gael ar oroesi canser yng Nghymru wedi eu seilio ar flynyddoedd diagnosis 2002 i 2018 y gofrestrfa ganser, yn ôl y math o ganser, rhyw, bwrdd iechyd, amddifadedd ardal a cam adeg diagnosis.

Marwolaethau canser yng Nghymru, 2001-2017

Dyma ystadegau swyddogol diweddaraf  marwolaethau canser 2011 i 2017, yn ôl math o ganser, rhyw ac anfantais ardal.

Macmillan-partneriaeth UGGCC

Ffurfiodd Cymorth Canser Macmillan ac Uned Gwybodaeth a Gwyliadwriaeth Canser Cymru (UGGCC) Iechyd Cyhoeddus Cymru bartneriaeth yn Ebrill 2017.

Hysbysiad Preifatrwydd

Pwrpas yr hysbysiad hwn yw i'ch hysbysu chi pam a sut yr ydym yn prosesu eich data personol.