Neidio i'r prif gynnwy

Uned Deallusrwydd a Gwyliadwriaeth Canser Cymru (WCISU)

Uned Gwybodaeth ac Arolygiaeth Canser Cymru (WCISU) yw Cofrestrfa Genedlaethol Canser Cymru a’i phrif rôl yw cofnodi, cadw ac adrodd ar fynychder canser ar gyfer y boblogaeth sy’n preswylio yng Nghymru ble bynnag y cânt eu trin.

 
Amdanom Ni

Cliciwch yma I ddarganfod mwy amdanom ni.

Ymchwil

Rydym yn cynnal ein hymchwil ein hunain a hefyd yn cydweithio â phrifysgolion yng Nghymru a chyda nifer o astudiaethau rhyngwladol ar raddfa fawr.

Ystadegau swyddogol - Achosion o ganser yng Nghymru, 2002-2020: Datganiad terfynol. Samplau patholeg yn nodi achosion newydd o ganser yng Nghymru, Ionawr 2018-Mai 2023

Mae'r offeryn adrodd ar ganser newydd yn cadw Ystadegau Swyddogol ar mynychder o ganser, marwolaethau, a goroesiad yng Nghymru ar gyfer y blynyddoedd 2002 ymlaen. Gellir archwilio'r Ystadegau Swyddogol mynychder newydd a data patholeg arbrofol yn yr offeryn.

Mynychder Canser y Croen nad yw'n Felanoma yng Nghymru, 2016 i 2019

Yr ystadegau swyddogol diweddaraf o fynychder canser yng Nghymru ar gyfer blynyddoedd 2002 i 2019 yn ôl math o ganser, rhyw, cam adeg ddiagnosis, bwrdd iechyd ac amddifadedd.

Goroesi Canser yng Nghymru, 2002-2019

Yr ystadegau swyddogol diweddaraf sydd ar gael ar oroesi canser yng Nghymru wedi eu seilio ar flynyddoedd diagnosis 2002 i 2019 y gofrestrfa ganser, yn ôl y math o ganser, rhyw, grŵp oedran, bwrdd iechyd a cam adeg diagnosis.

Mynychder Canser yng Nghymru, 2002-2019

Yr ystadegau swyddogol diweddaraf o fynychder canser yng Nghymru ar gyfer blynyddoedd 2002 i 2019 yn ôl math o ganser, rhyw, cam adeg ddiagnosis, bwrdd iechyd ac amddifadedd.

Marwolaethau canser yng Nghymru, 2002 - 2021

Ystadegau swyddogol diweddaraf sydd ar gael ar gyfer marwolaethau canser Cymru ar gyfer blynyddoedd 2002 i 2021 yn ôl math o ganser, rhyw, bwrdd iechyd, awdurdod lleol ac amddifadedd ardal.

 

 

Macmillan-partneriaeth UGGCC

Ffurfiodd Cymorth Canser Macmillan ac Uned Gwybodaeth a Gwyliadwriaeth Canser Cymru (UGGCC) Iechyd Cyhoeddus Cymru bartneriaeth yn Ebrill 2017.

Hysbysiad Preifatrwydd

Pwrpas yr hysbysiad hwn yw i'ch hysbysu chi pam a sut yr ydym yn prosesu eich data personol.