Neidio i'r prif gynnwy

Ymchwil

Rydym yn cynnal ein hymchwil ein hunain a hefyd yn cydweithio â phrifysgolion yng Nghymru a chyda nifer o astudiaethau rhyngwladol ar raddfa fawr.  Mae rhagor o fanylion am astudiaethau unigol diweddar a dolenni i waith a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar gael ar y dudalen hon.

 

Gwaith ar y cyd
Adroddiad ystadegau canser plant, pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc y DU 2021

Ar y cyd â'r Gwasanaeth Cenedlaethol Cofrestru a Dadansoddi Canser, Cofrestrfa Ganser Gogledd Iwerddon a Chofrestrfa Ganser yr Alban.

Dolen i'r dudalen.

Dolen i'r adroddiad.

 

Adroddiad wedi'i ddiweddaru ar nifer yr achosion a thueddiadau epidemiolegol canserau ceratinocyt yn y Deyrnas Unedig 2013-2018

Ar y cyd â'r Gwasanaeth Cenedlaethol Cofrestru a Dadansoddi Canser, Public Health Scotland, Cofrestrfa Ganser Gogledd Iwerddon ac Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain.

Cyhoeddwyd fel Llythyr Ymchwil yn y British Journal of Dermatology (Medi 2021) ac yn Skin Health and Disease (Gorffennaf 2021).