Neidio i'r prif gynnwy

Goroesi canser yng Nghymru

Cyhoeddwyd y datganiad ystadegau swyddogol diweddaraf ar goroesi ar 29 Tachwedd 2023: 
Goroesi Canser yng Nghymru, 2002-2020

 

Mae gwelliannau wedi'u gwneud â'r dulliau yn y cyhoeddiad hwn, gan roi amcangyfrif goroesi mwy cywir ar draws gwahanol lefelau o amddifadedd ardal. Yn ogystal, mae'r dadansoddiad yn fwy cynrychioliadol o bobl a gafodd ddiagnosis o ganserau blaenorol. Ni ellir cymharu amcangyfrifon goroesi sy'n defnyddio hen ddulliau a rhai newydd â'i gilydd. Fodd bynnag, rydym wedi amcangyfrif cyfraddau goroesi canser gan ddefnyddio'r dull gwell ar gyfer pob blwyddyn o ddiagnosis yn mynd yn ôl i 2002, felly gellir dal i weld newidiadau mewn cyfraddau goroesi dros amser. Ceir rhagor o wybodaeth yn y canllaw technegol.

 

Mae’r cyhoeddiad ystadegau swyddogol diweddaraf am goroesi canser yng Nghymru i’w weld yma.