Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â ni

Os gennech unrhyw gwestiynau cysylltwch eich swyddfa Sgrinio Serfigol lleol:

Rhanbarth De-ddwyrain Cymru

18 Ffordd yr Eglwys Gadeiriol
Caerdydd
CF11 9LJ

Ffôn: 029 2078 7910 

Rhanbarth Gorllewin Cymru a’r Canolbarth:

Llawr Cyntaf, Ty Matrix
Boulevard y Gogledd
Parc Matrix
Parc Menter Abertawe
Abertawe
SA6 8DP

Ffôn 01792 940 940

Rhanbarth Gogledd Cymru

Preswylfa,
Ffordd Hendy
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint
CH7 1PZ

Ffôn 01352 877899

Rhanbarth De-ddwyrain Cymru

Rheolwr Rhanbarthol y Rhaglen

Simon

Barney-Darwin

029 2078 7920

simon.barney-darwin@wales.nhs.uk

Nyrs Arbenigol Arweiniol

Keren Koutsantonaki

029 2078 7937

Keren.Koutsantonaki@wales.nhs.uk

Rheolwr Gweinyddol

Joanne Box

029 2078 7922

Joanne.Box@wales.nhs.uk

 

Rhanbarth Gorllewin Cymru a’r Canolbarth

Rheolwraig Rhaglen Ranbarthol

Joanne Allan

 

01792 940 920

joanne.allan@wales.nhs.uk

Nyrs Arbenigol Arweiniol

Bethan Morgan

01792 940 919

Bethan.Morgan3@wales.nhs.uk

Rheolwr Gweinyddol

Ashella Lewis

01792 940 925

Ashella.Lewis@wales.nhs.uk

  

Rhanbarth Gogledd Cymru

Rheolwr Rhanbarthol y Rhaglen

 Zoe Clent

01352 877910

Zoe.Clent2@wales.nhs.uk

Nyrs Arbenigol Arweiniol

Linda Wood

01352 877911

linda.wood@wales.nhs.uk

Rheolwr Gweinyddol

Andrea Allen

01352 877909

Andrea.Allen3@wales.nhs.uk

 

Os oes gennych unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu gwestiynau am Sgrinio Serfigol Cymru neu’r wefan hon llenwch ein ffurflen ymateb neu cysylltwch ag arweinydd eich ardal leol.

Am fwy o wybodaeth am ddweud wrthym am eich pryderon, ewch i’r dudalen Codi Pryderon
 

Prif Swyddfa:

Prif Swyddfa Iechyd Cyhoeddus Cymru
Is-adran Sgrinio
Llawr 4, 2 Capital Quarter
Tyndall Street
Caerdydd
CF10 4BZ

Ffôn:029 2022 7744

Pennaeth y Rhaglen

Louise Dunk

029 2010 4409

louise.dunk@wales.nhs.uk

Arweinydd Clinigol

Dr Louise Pickford

03000 858300

Louise.Pickford@wales.nhs.uk

Pennaeth Nyrsio, Sgrinio

Deborah Harries

01792 607373

Deborah.Harries3@wales.nhs.uk

Pennaeth Gweinyddiaeth, Sgrinio

Alison Dorras

029 2078 7864

Alison.Dorras@wales.nhs.uk