Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â ni

 

Os gennech unrhyw gwestiynau cysylltwch eich swyddfa Sgrinio Serfigol lleol:

 

Rhanbarth De-ddwyrain Cymru

18 Ffordd yr Eglwys Gadeiriol
Caerdydd
CF11 9LJ
Ffôn: 029 2078 7910 
Rheolwr Rhanbarthol y Rhaglen: Simon Barney-Darwin
Nyrs Arbenigol Arweiniol: Keren Koutsantonaki
Rheolwr Gweinyddol: Joanne BoxSusan Simmons
 

Rhanbarth Gorllewin Cymru a’r Canolbarth:

Llawr Cyntaf, Ty Matrix
Boulevard y Gogledd
Parc Matrix
Parc Menter Abertawe
Abertawe
SA6 8DP
Ffôn: 01792 940 940
Rheolwraig Rhaglen Ranbarthol: Joanne Allan
Nyrs Arbenigol Arweiniol: Bethan Morgan
Rheolwr Gweinyddol: Donna Smith
 

Rhanbarth Gogledd Cymru

Preswylfa,
Ffordd Hendy
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint
CH7 1PZ
Ffôn: 01352 877899
Rheolwr Rhanbarthol y Rhaglen: Joanne Allan
Nyrs Arbenigol Arweiniol: Linda Wood and Hayley Sillett
Rheolwr Gweinyddol: Andrea Allen

 

Os oes gennych unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu gwestiynau am Sgrinio Serfigol Cymru neu’r wefan hon llenwch ein ffurflen ymateb neu cysylltwch ag arweinydd eich ardal leol.

Am fwy o wybodaeth am ddweud wrthym am eich pryderon, ewch i’r dudalen Codi Pryderon
 

Prif Swyddfa:

Prif Swyddfa Iechyd Cyhoeddus Cymru
Is-adran Sgrinio
Llawr 4, 2 Capital Quarter
Tyndall Street
Caerdydd
CF10 4BZ
Ffôn029 2022 7744
 

Pennaeth y Rhaglen: Louise Dunk

 

Arweinydd Clinigol: Dr Katie Walbeoff