Sgrinio

Proses o ddarganfod pobl sy'n ymddangos yn iach a allai fod mewn mwy o berygl o gael clefyd neu gyflwr yw sgrinio. Yna, gellir cynnig gwybodaeth, profion pellach a thriniaeth briodol iddynt i leihau eu risg o'r clefyd neu gyflwr a lleihau unrhyw gymhlethdodau sy'n deillio ohono.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn darparu'r rhaglenni sgrinio ar sail poblogaeth genedlaethol Cymru:

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn rheoli rhaglen Sgrinio Cyn Geni Cymru ac yn cynnal y Gwasanaeth Gwybodaeth a Chofrestr Anomaleddau Cynhenid Cymru.