Neidio i'r prif gynnwy

Sgrinio

Proses o ddarganfod pobl sy'n ymddangos yn iach a allai fod mewn mwy o berygl o gael clefyd neu gyflwr yw sgrinio. Yna, gellir cynnig gwybodaeth, profion pellach a thriniaeth briodol iddynt i leihau eu risg o'r clefyd neu gyflwr a lleihau unrhyw gymhlethdodau sy'n deillio ohono.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am sut mae rhaglenni sgrinio yng Nghymru yn gweithredu yma:

 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyflwyno'r rhaglenni sgrinio cenedlaethol canlynol sy'n seiliedig ar boblogaeth ledled Cymru

 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn rheoli rhaglen Sgrinio Cyn Geni Cymru ac yn cynnal y Gwasanaeth Gwybodaeth a Chofrestr Anomaleddau Cynhenid Cymru.