Neidio i'r prif gynnwy

Tystiolaeth Ymchwil

Mae'r Tîm Ymgysylltu â Sgrinio yn defnyddio tystiolaeth gyhoeddedig, ochr yn ochr â'r ddealltwriaeth a enillwyd gan gymunedau a phartneriaid, i helpu i lywio ein ffyrdd o weithio. Mae'r rhestr ganlynol yn ddetholiad o bapurau allweddol rydym o’r farn eu bod yn ddefnyddiol. Nid yw'n adolygiad llenyddiaeth cynhwysfawr. Byddai gennym ddiddordeb mewn clywed am unrhyw bapurau eraill sydd wedi bod yn ddefnyddiol i chi gan y byddwn yn diweddaru'r rhestr hon o bryd i'w gilydd.