Neidio i'r prif gynnwy

Sgrinio Cyn Geni Cymru

 

Mae Sgrinio Cyn Geni Cymru yn cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo gwelliannau o ran safon y sgrinio cyn geni a gynigir i fenywod. Rydym yn gweithio gyda menywod i ddod o hyd i'r ffordd orau o gyflwyno ein gwybodaeth ysgrifenedig am y profion sgrinio cyn geni sydd ar gael gan y GIG yng Nghymru. Os ydych yn feichiog, byddwch yn cael cynnig nifer o wahanol brofion sgrinio. Gallwch ddewis a fyddwch yn cael y profion hyn ai peidio a bydd y wybodaeth ar y wefan hon yn eich helpu i ddewis. Gallwch hefyd siarad am y profion â’ch bydwraig neu eich meddyg ysbyty (eich obstetregydd).

 

Sgrinio yn ystod Pandemig Coronafeirws