Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau Hyrwyddo

Gall pob un ohonom chwarae rhan wrth gefnogi cymunedau i gael yr wybodaeth gywir am raglenni sgrinio’r GIG yng Nghymru.

Bydd yr awgrymiadau, yr adnoddau a’r offer ymarferol hyn yn eich helpu chi i wneud y canlynol: 

  • Codi ymwybyddiaeth o sgrinio 
  • Cynorthwyo pobl i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth 
  • Cefnogi pobl i fynd i gael eu sgrinio pan gânt eu gwahodd

 

Cymunedau ethnig lleiafrifol

Os ydych chi'n weithiwr cymunedol neu'n weithiwr iechyd proffesiynol sy'n rhoi cymorth i gymunedau ethnig lleiafrifol, mae adnodd Gweithio gyda’n Gilydd ar gael i'w ddefnyddio. Mae'r canllaw hwn yn cynnwys camau ymarferol i gefnogi mynediad at sgrinio.

 

 

Beth allwch chi ei wneud

Dyma rai awgrymiadau am bethau y gallwch chi eu gwneud:

 

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: ymgysylltu.sgrinio@wales.nhs.uk    

 

Darganfod mwy