Neidio i'r prif gynnwy

Eich cadw'n ddiogel yn ystod eich apwyntiad sgrinio cyn geni

Mae cymryd rhan mewn sgrinio yn rhywbeth y gallwch chi ei wneud i ofalu amdanoch chi ac iechyd eich baban.

Mae staff gofal iechyd yn dilyn canllawiau atal a rheoli heintiau. Mae hyn yn golygu eu bod yn dilyn arferion glanhau dwylo llym ac yn glanhau holl ardaloedd ac offer y clinig yn rheolaidd. 

Os ydych chi'n mynychu clinig cymunedol, siaradwch â'ch bydwraig am sut y bydd sgrinio'n digwydd yn eich Bwrdd Iechyd. Bydd yn esbonio beth maent yn ei wneud i'ch cadw'n ddiogel.

 

Cysylltwch â’ch bydwraig os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am eich apwyntiad sgrinio cyn geni.

Rhagor o wybodaeth am sgrinio a’r gwahanol brofion.

Cofiwch, er mwyn atal yr haint rhag lledaenu, peidiwch â mynd i gael eich sgrinio os ydych yn sâl.

Y cyngor diweddaraf am Coronafeirws gan Llywodraeth Cymru.