Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i Weithwyr Proffesiynol

Sgrinio Mamau a Plant yn ystod Coronafeirws

Mae Sgrinio Cyn Geni Cymru yn rhwydwaith clinigol rheoledig ac yn rhan o Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’n rhan o Sgrinio Mamau a Plant (MAC) ac wedi sefydlu polisïau, safonau a fframwaith rheoli perfformiad ar gyfer sgrinio cynenedigol.

Mae Rhaglenni Sgrinio Cyn Geni Cymru yn cynnwys:

  • Sgrinio ar gyfer grŵp gwaed a gwrthgyrff

  • Sgrinio ar gyfer HIV

  • Sgrinio ar gyfer Hepatitis B

  • Sgrinio ar gyfer siffilis

  • Sgrinio ar gyfer syndrom Down, syndrom Edwards a syndrom Patau

  • Sgrinio ar gyfer clefyd y crymangelloedd a thalasaemia

  • Sgan dyddio beichiogrwydd cynnar

  • Sgan anomaledd y ffetws.

Mae gwybodaeth newydd ei chyhoeddi gan Goleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr yn nodi bod y risg o gamesgoriad yn dilyn samplu filws corionig (CVS) neu amniosentesis mewn beichiogrwydd sengl yn debygol o fod yn is na 0.5% o feichiogrwydd (tua 1 mewn 200). Os ydych yn cael gefeilliaid, bydd y risg o gamesgoriad tua 1% o feichiogrwydd (1 mewn 100).

Mae ffurflen cadw cofnodion strwythuredig a ffurflen ganiatâd ar gyfer amniocentesis a samplu villus corawl (CVS) hefyd ar gael gan Sgrinio Cyn Geni Cymru.

Mae gwybodaeth ysgrifenedig i bobl am beth y profion yn dangos sydd ar gael a gwybodaeth i'w gynnwys sydd â canlyniadau siawns uwch ar gael ar dudalen gyhoeddus y wefan hon.

Adnoddau i weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol

Mae adnoddau ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol sydd eu angen ar gyfer cyflwyno’r rhaglen frechu, gan gynnwys taflenni/ffynonellau defnyddiol o wybodaeth/adnoddau hyfforddi/newyddion diweddaraf/Cwestiynau Cyffredin i Weithwyr Proffesiynol ar gael yma.

 

Darganfod mwy