Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau i weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol

Mae'r dudalen hon wedi'i dylunio i gyfeirio gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol at adnoddau sydd eu hangen ar gyfer cyflwyno'r rhaglen frechu. 
Bydd rhagor o wybodaeth am hyn ar gael yma pan gaiff ei chadarnhau. 

Cynnwys y dudalen

 

Taflenni

Gwanwyn 2024 Brechiad COVID-19 Canllaw i frechiad COVID-19 y gwanwyn. Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd Mawrth 2024]

Bydd Adnoddau i gefnogi'r rhaglen frechu COVID-19 ar gael i lwytho ac archeb o adnoddau gwybodaeth iechyd Iechyd cyhoeddus Cymru yn fuan 

 

Posteri 

Gwanwyn 2024 Ffliw & Covid-19. Poster "Amddiffyn Eich Hun" Dwyieithog

 

Adnoddau beichiogrwydd

Poster: Gall brechiadau’r pas, ffliw a COVID-19 yn ystod beichiogrwydd helpu i’ch cadw chi a’ch babi’n ddiogel. Dwyieithog [Ychwanegwyd 16 Awst 2023]

Sut I amddiffyn eich hun a’ch babi. Gwybodaeth am frechiadau yn ystod beichiogrwydd. Testun A4 F1. Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 26 Awst 2022]

Brechiadau ffliw a COVID-19 yn ystod beichiogrwydd: Gwybodaeth i fydwragedd f1a Cymraeg/Saesneg (Iechyd Cyhoeddus Cymru, Awst 2022)

Gwneud Pob Cyswllt Cyfri:  Brechiadau COVID-19 yn ystod beichiogrwydd - Y ffeithiau ar gyfer weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol [MBRRACE-UK, 24 Rhagfyr 2021]

Cymorth gwybodaeth a phenderfyniad i gefnogi menywod i wneud dewis gwybodus ynghylch a ddylid derbyn brechiad COVID-19 yn ystod beichiogrwydd,  Saesneg | Cymraeg  [Uwchlwythwyd 30 Medi 2022] 

 

Sgriptiau clinigol

Sgript Glinigol COVID-19 Gwanwyn 2024. Dwyieithog [Ychwanegwyd Mawrth 2024]

 


 

Sgriptiau trin galwadau

Templed i'r rhai sy'n ymdrin â galwadau: Brechu plant chwe mis i bedair oed sy'n wynebu risg uwch o haint COVID-19 (F4). [Ychwanegwyd 19 Hydref 2023]

 

Adnoddau hyfforddi COVID-19  

Mae adnoddau hyfforddi pellach ar gael yma: Adnoddau a digwyddiadau hyfforddiant imiwneiddio - Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru)

E-ddysgu Imiwneiddio COVID-19:

Mae’r modiwlau e-ddysgu COVID-19 yn cael eu hadolygu a’u diweddaru gan Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU (UKHSA) yn ôl yr angen.

Argymhellion hyfforddi ar gyfer brechwyr COVID-19 – Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU 

Mae’n bwysig bod yr holl frechwyr COVID-19 a / neu’r rhai sy’n darparu cyngor ar imiwneiddio COVID-19 yn ymgyfarwyddo â’r dystiolaeth a’r canllawiau clinigol mwyaf diweddar, mae hyn i’w weld yn y dogfennau allweddol canlynol:


Setiau sleidiau hyfforddiant COVID-19:

Moderna Spikevax COVID-19 XBB.1.5 set sleidiau – Gwanwyn 2024 F1 [08.03.2024]

Brechiad Pfizer Comirnaty ® Omicron XBB.1.5 3 microgram COVID-19 mRNA – Babanod a phlant 6 mis i 4 oed set sleidiau– Gwanwyn 2024 F5 [08.03.2024] 

Brechiadau Pfizer Comirnaty® Omicron XBB.1.5 COVID-19 set sleidiau – Gwanwyn 2024 F1 [08.03.2024]

Sleidiau hyfforddi ar gyfer Ailgyfansoddi Comirnaty® 3 microgram / dwysedd dos i'w roi ar gyfer pigiad COVID-19 mRNA gan ddefnyddio chwistrelli Vanishpoint® (Saesneg) [ICC, Mai 2023]


Canllawiau ac adnoddau ar gyfer y gweithlu i gefnogi brechu plant a phobl ifanc:

Technegau tynnu sylw i leihau pryder plentyn yn ystod brechiad Saesneg | Cymraeg [ffrwd waith Gweithlu a Hyfforddiant GIG EI y rhaglen Frechu COVID-19 genedlaethol v1 4 Ionawr 2022]

Canllawiau Rhaglen Frechu COVID-19 ar gyfer Arweinwyr Clinigol ar addasu’r amgylchedd brechu i blant [ffrwd waith Gweithlu a Hyfforddiant NHS El y rhaglen Frechu COVID-19 genedlaethol F1 Rhagfyr 2021]


Adnoddau fideo:

Mae gan Gymdeithas Imiwnoleg Prydain (BSI) wybodaeth ac adnoddau defnyddiol, sydd ar gael yn: Connect on Coronavirus | Cymdeithas Imiwnoleg Prydain


Adnoddau ychwanegol:

UKHSA Pa frechlyn COVID-19? [Ychwanegwyd 13 Tachwedd 2023] (Saesneg yn unig) Nodwch mai un o adnoddau UKHSA yw hwn ac mae'n cynnwys gwybodaeth am frechlynnau COVID-19 a ddefnyddir yn y DU gan gynnwys gwybodaeth am ddos, oedrannau cymwys, storio, sefydlogrwydd ac ymddangosiad.

Myocarditis a pericarditis ar ôl brechu COVID-19: canllawiau rheoli clinigol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol [UKHSA]

Brechiad COVID-19: Gwybodaeth syndrom Guillain-Barré ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol [UKHSA] 

System Imiwneiddio Cymru (WIS)

 

 

 

Ffurflenni caniatâd brechlyn COVID-19

Ar gyfer Preswylydd Cartref Gofal sy’n gallu rhoi caniatâd ei hun [Ychwanegwyd 06 Ebril 2023]
Ar gyfer Atwrnai Preswylydd Cartref Gofal [Ychwanegwyd 06 Ebril 2023]
Ar gyfer Perthynas Preswylydd Cartref Gofal [Ychwanegwyd 06 Ebril 2023]
Ar gyfer plant a phobl ifanc [Ychwanegwyd 06 Ebril 2023]