Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau i weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol

Mae'r dudalen hon wedi'i dylunio i gyfeirio gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol i adnoddau sydd eu hangen ar gyfer darparu'r rhaglen frechu. 

Bydd rhagor o wybodaeth am hyn ar gael yma pan gaiff ei chadarnhau. 

Taflenni

Brechu COVID-19 Canllaw i blant 5-11 oed sy'n wynebu risg uwch o haint COVID-19 SaesnegCymraeg  V2 [Ychwanegwyd 31 Ioanwr 2022] *yn cael ei ddiweddaru*

Brechu COVID-19 Beth i'w ddisgwyl ar ôl brechiad COVID-19 eich plentyn - cyngor i rieni plant 5 i 11 oed V1a SaesnegCymraeg [Ychwanegwyd 31 Ioanwr 2022] *yn cael ei ddiweddaru*

Aros ar ôl brechiad COVID-19 Saesneg | Cymraeg | Dwyieithog  [Ychwanegwyd 16 Rhagfyr 2021

Amserlen frechu COVID-19 Infograffig Saesneg | Cymraeg [Ychwanegwyd 13 Ebrill 2022]

Brechlyn COVID-19 Canllaw i bobl â system imiwnedd ddifrifol wan Fersiwn 2 Dwyieithog [Ychwanegwyd 15 Rhagfyr 2021]

Brechu COVID-19 Canllaw i bobl ifanc 16 i 17 oed V2 Dwyieithog   [Ychwanegwyd 21 Rhagfyr 2021] *yn cael ei ddiweddaru*

Brechiad COVID-19 - Canllaw i blant 5-11 oed sydd mewn mwy o berygl o haint COVID-19 V1 testun A4 yn unig Saesneg / Cymraeg [Ychwanegwyd 24 Rhagfur 2021] *yn cael ei ddiweddaru*

Brechu COVID-19 - Beth i’w ddisgwyl ar ôl eich brechiad – cyngor i blant a phobl ifanc V2 Dwyieithog  [Ychwanegwyd 21 Rhagfyr 2021]

Brechu Covid-19 Canllaw i frechiad atgyfnerthu COVID-19 taflen DL V3 Saesneg | Cymraeg | Dwyieithog [Ychwanegwyd 15 Rhagfyr 2021]

Brechu COVID-19 Canllaw i blant a phobl ifanc 12 i 15 oed V4 Dwyieithog [Ychwanegwyd 21 Rhagfyr 2021] *yn cael ei ddiweddaru*

Brechu COVID-19 Canllaw i blant a phobl ifanc Fersiwn 2 | Hydref 2021 Saesneg | Cymraeg [Ychwanegwyd 13 Hydref 2021]

Brechu COVID-19 Canllaw i bobl sydd â system imiwnedd wan iawn. Saesneg / Cymraeg [PHW 8 Hydref 2021

Brechu COVID-19 a beichiogrwydd: Saesneg | Cymraeg - [Diweddarwyd 26 Mai 202021]

Brechu COVID-19 Yn poeni am gael eich ail ddos o AstraZeneca? Taflen A4 Dwyieithog [Ychwanegwyd 12 Gorffennaf 2021]

Brechu COVID-19 a chlotiau gwaed Gwybodaeth am eich brechiad v3 Cymraeg | Saesneg  | Dwyieithog [Diweddarwyd 7 Mai 2021]

Brechiad COVID-19 - Canllaw i Oedolion: Saesneg Cymraeg f4: [Diweddarwyd 17 Mai 2021]

Brechiad COVID-19 - Canllaw i Oedolion print bras f4 Dwyieithog [Diweddarwyd 9 Mehefin 2021]

Beth i'w ddisgwyl ar ôl eich brechiad COVID-19 f6 Taflen DL: Dwyieithog [Diweddarwyd 15 Rhagfyr 2021]

Sgript Sgwrs Clinigol f16  Dwyieithog  [Diweddarwyd 18 Tachwedd 2021]

Cymorth gwybodaeth a phenderfyniad i gefnogi menywod i wneud dewis gwybodus personol ynghylch a ddylid derbyn brechiad COVID-19 yn ystod beichiogrwydd,   SaesnegCymraeg [Diweddarwyd 16 Rhagfyr 2021]

Adnoddau oed briodol i blant 5-11

Brechlyn COVID-19: canllaw strip comig i blant oed 5-7 SaesnegCymraeg

Brechlyn COVID-19: canllaw strip comig i blant oed 5-7 (du a gwyn) SaesnegCymraeg

Brechlyn COVID-19: canllaw strip comig i blant oed 7-11 SaesnegCymraeg

Brechlyn COVID-19: canllaw strip comig i blant oed 7-11 du a gwyn) Saesneg | Cymraeg

Brechlyn COVID-19: canllaw fideo i blant oed 5-7 Saesneg | Cymraeg

Brechlyn COVID-19: canllaw fideo i blant oed 7-11 Saesneg | Cymraeg

 

 

Ffynonellau gwybodaeth defnyddiol

The Green Book – Immunisation against infectious disease

COVID-19: The Green Book, chapter 14a

Immunisation eLearning 

Bydd Adnoddau i gefnogi'r rhaglen frechu COVID-19 ar gael i lwytho ac archeb o adnoddau gwybodaeth iechyd Iechyd cyhoeddus Cymru yn fuan. 

 

Mewnrhwyd GIG Cymru yn unig 

Nodir: Mae'r tudalennau dilynol ond yn gallu cael ei mynedi trwy gyfrifiadur neu ar safle GIG Cymru.

(Adnoddau Saesneg yn unig)

Vaccine Preventable Diseases Programme (VPDP) home page

VPDP COVID-19 vaccination programme

VPDP immunisation e-Bulletin

VPDP - Frequently asked questions (FAQs)

COVID-19 Training resources  
 

Adnoddau hyfforddiant COVID-19

(Adnoddau Saesneg yn unig)

Cyflwynwyd sesiwn Holi ac Ateb byw ar 13eg Ionawr 2022, yn amlinellu datganiad diweddar y JCVI yn argymell brechlyn COVID-19 i blant a phobl ifanc 5 i 11 oed gyda ffactorau risg, gan gynnwys argymhellion ar gyfer brechlyn atgyfnerthu ar gyfer y rhai 12 i 17 oed. Gellir gweld y sleidiau yma. yma.

Cyflwynwyd sesiwn Holi ac Ateb byw ar Fedi 17eg, yn amlinellu'r diweddariadau diweddar i'r rhaglen frechu COVID-19. Gellir gweld y sleidiau **yma**

COVID-19 vaccines Q&A Presentation delivered via MS Teams [PHW, 6 January 2021] 

Recording of the COVID-19 Q&A delivered on 31 December 2020 Additional guidance published since the Q&A on the 31st December 2020:

Immunisation elearning:

  • COVID-19 Core knowledge
  • Vaccine specific: Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine
  • Vaccine specific: AstraZeneca COVID-19 vaccine

E-ddysgu COVID-19:  Modiwl penodol Brechlyn COVID-19 Moderna ar gael nawr Saesneg | Cymraeg [Ebrill 2021]

COVID-19 core knowledge training slide set (version 3) [PHE/PHW, 4 January 2020] 

COVID-19 Pfizer BioNTech vaccine specific training slide set (version 3) [PHE/PHW, 4 January 2021]

COVID-19 Astra Zeneca vaccine specific training slide set (version 3) [PHE/PHW ,7 May 2021] [English]

COVID-19 Moderna vaccine specific training slide set (version 1) [PHE/PHW, 29 March 2021]

Training requirements by workforce group for COVID-19 vaccination programme (version 2) [PHW,12 January 2021]

COVID-19: vaccinator training recommendations [PHE, November 2020], [Updated 8 Dec, PHE] This guidance has approval for use in Wales

COVID-19 Vaccinator competency assessment tool [PHE, November 2020], [Updated 8 Dec, PHE] 

​It is important that all COVID-19 immunisers and or those who are providing COVID-19 immunisation advice familiarise themselves with the most up to date clinical evidence and guidance, this can be found in the following key documents: 

Video showing IM injection to an adult: Please note this video was filmed before the COVID-19 pandemic. The wearing of PPE is now recommended as per current guidance. [PHW, 12 January 2021]

 

Adnoddau templed COVID-19

Templed gofal cymdeithasol Llythyrau gwahoddiad brechlyn COVID-19 a ffurflenni caniatâd a ddatblygwyd gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr [Iechyd Cyhoeddus Lloegr, 29 Tachwedd 2020]:

Trigolion mewn cartref gofal (hunan)

Atwrnai

Perthnasau

Mae templed ffurflen caniatâd ar gyfer plant a phobl ifanc wedi'i datblygu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru [Iechyd Cyhoeddus Cymru, 16 Medi 2021]
EnglishWelshBilingual

C19 WIS paper back up consent form **F2** Saesneg / Cymraeg (PHW, **Mehefin 2021**)

 

Y newyddion diweddaraf