Adnoddau i weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol

Mae'r dudalen hon wedi'i dylunio i gyfeirio gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol i adnoddau sydd eu hangen ar gyfer darparu'r rhaglen frechu. 

Bydd rhagor o wybodaeth am hyn ar gael yma pan gaiff ei chadarnhau. 

Taflenni

A4 Beth i'w ddisgwyl ar ôl eich brechiad COVID-19 (Digidol)  [Diweddarwyd 12 Rhagfyr]

A4 Beth i'w ddisgwyl ar ôl eich brechiad COVID-19 (Argraffydd cyfeillgar)  [Diweddarwyd 12 Rhagfyr]

Brechiad COVID-19 - Canllaw i Oedolion: Saesneg | Cymraeg  [Diweddarwyd 4 Ionawr 2021]

DL Leaflet – Pam mae’n rhaid i mi aros am fy mrechlyn COVID-19?: Saesneg | Cymraeg  [Diweddarwyd 12 Rhagfyr]

Brechiad COVID-19 - Diogleu Staff Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Saesneg | Cymraeg [Diweddarwyd 4 Ionawr 2021]

 

Ffynonellau gwybodaeth defnyddiol

The Green Book – Immunisation against infectious disease

COVID-19: The Green Book, chapter 14a

Immunisation eLearning 

Bydd Adnoddau i gefnogi'r rhaglen frechu COVID-19 ar gael i lwytho ac archeb o adnoddau gwybodaeth iechyd Iechyd cyhoeddus Cymru yn fuan. 

 

Mewnrhwyd GIG Cymru yn unig 

Nodir: Mae'r tudalennau dilynol ond yn gallu cael ei mynedi trwy gyfrifiadur neu ar safle GIG Cymru.

(Adnoddau Saesneg yn unig)

Vaccine Preventable Diseases Programme (VPDP) home page

VPDP COVID-19 vaccination programme

VPDP immunisation e-Bulletin

VPDP - Frequently asked questions (FAQs)

COVID-19 Training resources  
 

Adnoddau hyfforddiant COVID-19

(Adnoddau Saesneg yn unig)

COVID-19 vaccines Q&A Presentation delivered via MS Teams [PHW, 6 January 2021] 

Recording of the COVID-19 Q&A delivered on 31 December 2020 Additional guidance published since the Q&A on the 31st December 2020:

Immunisation elearning:

  • COVID-19 Core knowledge
  • Vaccine specific: Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine
  • Vaccine specific: AstraZeneca COVID-19 vaccine

COVID-19 core knowledge training slide set (version 3) [PHE/PHW, 4 January 2020] 

COVID-19 Pfizer BioNTech vaccine specific training slide set (version 3) [PHE/PHW, 4 January 2021]

COVID-19 AstraZeneca vaccine specific training slide set (version 1) [PHE/PHW, 7 January 2021]

Training requirements by workforce group for COVID-19 vaccination programme (version 2) [PHW,12 January 2021]

COVID-19: vaccinator training recommendations [PHE, November 2020], [Updated 8 Dec, PHE] This guidance has approval for use in Wales

COVID-19 Vaccinator competency assessment tool [PHE, November 2020], [Updated 8 Dec, PHE] 

​It is important that all COVID-19 immunisers and or those who are providing COVID-19 immunisation advice familiarise themselves with the most up to date clinical evidence and guidance, this can be found in the following key documents: 

Video showing IM injection to an adult: Please note this video was filmed before the COVID-19 pandemic. The wearing of PPE is now recommended as per current guidance. [PHW, 12 January 2021]

 

Adnoddau templed COVID-19

Templed gofal cymdeithasol Llythyrau gwahoddiad brechlyn COVID-19 a ffurflenni caniatâd a ddatblygwyd gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr [Iechyd Cyhoeddus Lloegr, 29 Tachwedd 2020]:

Trigolion mewn cartref gofal (hunan)

Atwrnai

Perthnasau


Cwestiynau Cyffredin gweithwyr proffesiynol Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

 

Y newyddion diweddaraf