Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau i weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol

Yn cael ei ddiweddaru ar hyn o bryd ar gyfer 2023-24

Mae'r dudalen hon wedi'i dylunio i gyfeirio gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol at adnoddau sydd eu hangen ar gyfer cyflwyno'r rhaglen frechu. 
Bydd rhagor o wybodaeth am hyn ar gael yma pan gaiff ei chadarnhau. 

Cynnwys y dudalen

 

Taflenni

Hydref 2023 Brechiadau ffliw a COVID-19. Canllaw i oedolion – hydref/gaeaf 2023-2024 [Ychwanegwyd 31 August 2023]

Hydref 2023 Gofalwr cartref? Peidiwch â cholli’r cyfle i gael eich brechlynnau ffliw a COVID-19 yr hydref hwn. Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 29 Awst 2023]

Hydref 2023 Gweithiwr Gofal Iechyd? Peidiwch â cholli’r cyfle i gael eich brechlynnau ffliw a COVID-19 yr hydref hwn. Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 29 Awst 2023]

Bydd Adnoddau i gefnogi'r rhaglen frechu COVID-19 ar gael i lwytho ac archeb o adnoddau gwybodaeth iechyd Iechyd cyhoeddus Cymru yn fuan 

COVID-19 & Ffliw Taflen gweithiwr gofal iechyd. Dwyieithog

COVID-19 & Ffliw Taflen gweithiwr cartref gofal. Dwyieithog

COVID-19 & Ffliw Taflen gofalwr cartref. Dwyieithog

 

Posteri 

Hydref 2023 Ffliw & Covid-19. Poster Cyffredinol Dwyieithog

Hydref 2023 Ffliw & Covid-19. Poster gofalwr cartref  Dwyieithog

Hydref 2023 Ffliw & Covid-19. Poster gweithiwr gofal iechyd Dwyieithog

Hydref 2023 Ffliw & Covid-19. Poster cartref gofal Dwyieithog

Hydref 2023 Ffliw & Covid-19. Poster preswylwyr carchardai Dwyieithog

Hydref 2023 Ffliw & Covid-19. Poster staff carcha Dwyieithog

 

Adnoddau plant a phobl ifanc

Brechiad COVID-19. Canllaw i blant a phobl ifanc sydd mewn mwy o berygl o ddal haint COVID-19. Cymraeg [Ychwanegwyd 28 Medi 2023]

Brechu COVID-19. Gwybodaeth i rieni a gofalwyr plant chwe mis i bedair oed sy'n wynebu risg uwch o haint COVID-19. Testun A4. F1 Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 15 Mai 2023]

 

Adnoddau beichiogrwydd

Poster: Gall brechiadau’r pas, ffliw a COVID-19 yn ystod beichiogrwydd helpu i’ch cadw chi a’ch babi’n ddiogel. Dwyieithog [Ychwanegwyd 16 Awst 2023]

Sut I amddiffyn eich hun a’ch babi. Gwybodaeth am frechiadau yn ystod beichiogrwydd. Testun A4 F1. Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 26 Awst 2022]

Sut I amddiffyn eich hun a’ch babi. Gwybodaeth am frechiadau yn ystod beichiogrwydd. Taflen DL F1. Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 2 Medi 2022]

Brechiadau ffliw a COVID-19 yn ystod beichiogrwydd: Gwybodaeth i fydwragedd f1a Cymraeg/Saesneg (Iechyd Cyhoeddus Cymru, Awst 2022)

Gwneud Pob Cyswllt Cyfri:  Brechiadau COVID-19 yn ystod beichiogrwydd - Y ffeithiau ar gyfer weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol [MBRRACE-UK, 24 Rhagfyr 2021]

Cymorth gwybodaeth a phenderfyniad i gefnogi menywod i wneud dewis gwybodus ynghylch a ddylid derbyn brechiad COVID-19 yn ystod beichiogrwydd,  Saesneg | Cymraeg  [Uwchlwythwyd 30 Medi 2022] 

 

Sgriptiau clinigol

Ymgyrch Frechu Anadlol y Gaeaf 2023-2024. Rhestr wirio brechiadau COVID-19 a’r ffliw F1. Dwyieithog [Ychwanegwyd 12 Medi 2023]


 

Sgriptiau trin galwadau

Templed i'r rhai sy'n ymdrin â galwadau: Brechu plant chwe mis i bedair oed sy'n wynebu risg uwch o haint COVID-19 (F4). [Ychwanegwyd 19 Hydref 2023]

 

Adnoddau hyfforddi COVID-19  

Mae adnoddau hyfforddi pellach ar gael yma: Adnoddau a digwyddiadau hyfforddiant imiwneiddio - Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru)

E-ddysgu Imiwneiddio COVID-19:

Mae’r modiwlau e-ddysgu COVID-19 yn cael eu hadolygu a’u diweddaru gan Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU (UKHSA) yn ôl yr angen.

Argymhellion hyfforddi ar gyfer brechwyr COVID-19 – Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU 

Mae’n bwysig bod yr holl frechwyr COVID-19 a / neu’r rhai sy’n darparu cyngor ar imiwneiddio COVID-19 yn ymgyfarwyddo â’r dystiolaeth a’r canllawiau clinigol mwyaf diweddar, mae hyn i’w weld yn y dogfennau allweddol canlynol:


Setiau sleidiau hyfforddiant COVID-19:

Moderna Spikevax COVID-19 XBB.1.5 set sleidiau - Hydref 2023 V1 [05.10.2023]

Set sleidiau brechiadau Pfizer Comirnaty® Omicron XBB.1.5 COVID-19 - Hydref 2023 F2 [09.10.2023] 

Brechiad Pfizer Comirnaty® Omicron XBB.1.5 3 microgram COVID-19 mRNA - Babanod a Phlant 6 mis i 4 oed mewn grŵp risg clinigol - Hydref 2023 F3 [05.10.2023]  

Sleidiau hyfforddi ar gyfer Ailgyfansoddi Comirnaty® 3 microgram / dwysedd dos i'w roi ar gyfer pigiad COVID-19 mRNA gan ddefnyddio chwistrelli Vanishpoint® (Saesneg) [ICC, Mai 2023]

Brechlyn Sanofi Pasteur COVID-19 (VidPrevtyn Beta®) - Hydref 2023 - cyfres o sleidiau sy’n benodol i’r brechlyn (F2) [20.09.2023]


Canllawiau ac adnoddau ar gyfer y gweithlu i gefnogi brechu plant a phobl ifanc:

Technegau tynnu sylw i leihau pryder plentyn yn ystod brechiad Saesneg | Cymraeg [ffrwd waith Gweithlu a Hyfforddiant GIG EI y rhaglen Frechu COVID-19 genedlaethol v1 4 Ionawr 2022]

Canllawiau Rhaglen Frechu COVID-19 ar gyfer Arweinwyr Clinigol ar addasu’r amgylchedd brechu i blant [ffrwd waith Gweithlu a Hyfforddiant NHS El y rhaglen Frechu COVID-19 genedlaethol F1 Rhagfyr 2021]


Adnoddau fideo:

Mae gan Gymdeithas Imiwnoleg Prydain (BSI) wybodaeth ac adnoddau defnyddiol, sydd ar gael yn: Connect on Coronavirus | Cymdeithas Imiwnoleg Prydain


Adnoddau ychwanegol:

UKHSA Pa frechlyn COVID-19? [Ychwanegwyd 13 Tachwedd 2023] (Saesneg yn unig) Nodwch mai un o adnoddau UKHSA yw hwn ac mae'n cynnwys gwybodaeth am frechlynnau COVID-19 a ddefnyddir yn y DU gan gynnwys gwybodaeth am ddos, oedrannau cymwys, storio, sefydlogrwydd ac ymddangosiad.

Myocarditis a pericarditis ar ôl brechu COVID-19: canllawiau rheoli clinigol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol [UKHSA]

Brechiad COVID-19: Gwybodaeth syndrom Guillain-Barré ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol [UKHSA] 

 

Ffurflenni caniatâd brechlyn COVID-19

Ar gyfer Preswylydd Cartref Gofal sy’n gallu rhoi caniatâd ei hun [Ychwanegwyd 06 Ebril 2023]
Ar gyfer Atwrnai Preswylydd Cartref Gofal [Ychwanegwyd 06 Ebril 2023]
Ar gyfer Perthynas Preswylydd Cartref Gofal [Ychwanegwyd 06 Ebril 2023]
Ar gyfer plant a phobl ifanc [Ychwanegwyd 06 Ebril 2023]