Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau i weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol

Mae'r dudalen hon wedi'i dylunio i gyfeirio gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol at adnoddau sydd eu hangen ar gyfer cyflwyno'r rhaglen frechu. 

Bydd rhagor o wybodaeth am hyn ar gael yma pan gaiff ei chadarnhau. 

 

Taflenni  | Adnoddau hyfforddi

 

Taflenni oedolion

Hydref 2022 Brechiadau ffliw a COVID-19. Canllaw i oedolion hydref/gaeaf 2022-23 Taflen DL f1 Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 31 Awst 2022]

Hydref 2022 Brechiadau ffliw a COVID-19. Beth I’w ddisgwyl ar ôl brechiadau ffliw a COVID-10 oedolion Taflen DL f1 Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 31 Awst 2022]

Hydref 2022 Brechiadau ffliw a COVID-19. Canllaw i oedolion hydref/gaeaf 2022-23 Testun A4 f1 Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 26 Awst 2022]

Hydref 2022 Brechiadau ffliw a COVID-19. Beth I’w ddisgwyl ar ôl brechiadau ffliw a COVID-10 oedolion Testun A4 f1 Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 26 Awst 2022]

Bydd Adnoddau i gefnogi'r rhaglen frechu COVID-19 ar gael i lwytho ac archeb o adnoddau gwybodaeth iechyd Iechyd cyhoeddus Cymru yn fuan 

 

Taffleni plant a phobl ifanc

Hydref 2022 Brechu COVID-19. Canllaw i blant a phobl ifanc pump i 17 oed sy’n wynebu risg uwch o haint COVID-19 Testun A4. F1 Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 26 Awst 2022]

Hydref 2022 Brechu COVID-19. Canllaw i blant a phobl ifanc pump i 17 oed sy’n wynebu risg uwch o haint COVID-19 Taflen DL. F1 Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 2 Medi 2022]

Hydref 2022 Brechu COVID-19. Beth i’w ddisgwyl ar ol y brechiad COVID-19 – cyngot I blant a phobl ifanc pump i 17 oed. Testun A4 F1 Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 26 Awst 2022]

Hydref 2022 Brechu COVID-19. Beth i’w ddisgwyl ar ol y brechiad COVID-19 – cyngot I blant a phobl ifanc pump i 17 oed. Taflen DL F1 Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 6 Medi 2022]

 

Adnoddau priodol i oedran i blant 5 i 11 oed

Brechlyn COVID-19: canllaw strip comig i blant oed 5-7 SaesnegCymraeg

Brechlyn COVID-19: canllaw strip comig i blant oed 5-7 (du a gwyn) SaesnegCymraeg

Brechlyn COVID-19: canllaw strip comig i blant oed 7-11 SaesnegCymraeg

Brechlyn COVID-19: canllaw strip comig i blant oed 7-11 du a gwyn) Saesneg | Cymraeg

Brechlyn COVID-19: canllaw fideo i blant oed 5-7 Saesneg | Cymraeg

Brechlyn COVID-19: canllaw fideo i blant oed 7-11 Saesneg | Cymraeg

 

Adnoddau beichiogrwydd

Hydref 2022 Sut I amddiffyn eich hun a’ch babi. Gwybodaeth am frechiadau yn ystod beichiogrwydd. Testun A4 F1. Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 26 Awst 2022]

Hydref 2022 Sut I amddiffyn eich hun a’ch babi. Gwybodaeth am frechiadau yn ystod beichiogrwydd. Taflen DL F1. Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 2 Medi 2022]

Brechiadau ffliw a COVID-19 yn ystod beichiogrwydd: Gwybodaeth i fydwragedd f1a Cymraeg/Saesneg (Iechyd Cyhoeddus Cymru, Awst 2022)

Make Every Contact Count: Pregnancy COVID-19 Vaccination - The Facts for Health Care Professionals [MBRRACE-UK, 24 Rhagfyr 2021]

Cymorth gwybodaeth a phenderfyniad i gefnogi menywod i wneud dewis gwybodus ynghylch a ddylid derbyn brechiad COVID-19 yn ystod beichiogrwydd,  Saesneg | Cymraeg  [Uwchlwythwyd 30 Medi 2022] 

Graffeg Gwybodaeth - Gwybodaeth allweddol am COVID-19 yn ystod Beichiogrwydd UKOSS, Rhagfyr 2021  Saesneg  | Cymraeg [Ychwanegwyd 22 Rhagfyr 2021]

 

Sgriptiau Clinigol

Hydref 2022 Rhestr wirio COVID-19 a ffliw f1 Cymraeg/Saesneg [Ychwanegwyd 26 Awst 2022

 

Adnoddau hyfforddi COVID-19  

Mae adnoddau hyfforddi pellach ar gael yma: Adnoddau a digwyddiadau hyfforddiant imiwneiddio - Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru)

E-ddysgu Imiwneiddio COVID-19:

Mae’r modiwlau e-ddysgu COVID-19 yn cael eu hadolygu a’u diweddaru gan Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU (UKHSA) yn ôl yr angen.

Argymhellion hyfforddi ar gyfer brechwyr COVID-19 – Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU 

Mae’n bwysig bod yr holl frechwyr COVID-19 a / neu’r rhai sy’n darparu cyngor ar imiwneiddio COVID-19 yn ymgyfarwyddo â’r dystiolaeth a’r canllawiau clinigol mwyaf diweddar, mae hyn i’w weld yn y dogfennau allweddol canlynol:

Setiau sleidiau hyfforddiant COVID-19

Rhaglen frechu COVID-19 I blant a phobl ifanc, cyfres sleidiau - F2 [Ychwanegwyd 1 Rhagfyr 2022]

Canllawiau ac adnoddau ar gyfer y gweithlu i gefnogi brechu plant a phobl ifanc:

Technegau tynnu sylw i leihau pryder plentyn yn ystod brechiad Saesneg | Cymraeg [ffrwd waith Gweithlu a Hyfforddiant GIG EI y rhaglen Frechu COVID-19 genedlaethol v1 4 Ionawr 2022]

Canllawiau Rhaglen Frechu COVID-19 ar gyfer Arweinwyr Clinigol ar addasu’r amgylchedd brechu i blant [ffrwd waith Gweithlu a Hyfforddiant NHS El y rhaglen Frechu COVID-19 genedlaethol F1 Rhagfyr 2021]

Set sleidiau benodol i'r brechlyn Spikevax® deufalent Gwreiddiol / Omicron (Moderna) F3 [Ychwanegwyd 17 Hydref 2022]

Set sleidiau benodol i'r brechlyn Comirnaty® deufalent Gwreiddiol / Omicron (Pfizer) F2 [Ychwanegwyd 17 Hydref 2022]

Brechlyn Sanofi Pasteur COVID-19 (VidPrevtyn Beta®) - Gwanwyn 2023 - cyfres o sleidiau sy’n benodol i’r brechlyn (V1) [Ychwanegwyd 15 Mawrth 2023]

 

Nodwyddau Diogelwch:

Mae nodwyddau diogelwch yn cael eu cyflenwi ar gyfer y Brechlyn COVID-19 Pfizer BioNTech Deufalent (Gwreiddiol/Omicron BA.1 Comirnaty®):

  • Bydd Chwistrell Diogelwch GBUK/Caina 1ml 25G x 25mm gyda gorchudd nodwydd yn cael ei gyflenwi gyda Brechlyn COVID-19 Pfizer BioNTech Deufalent (Gwreiddiol/Omicron BA.1 Comirnaty®).

         Fideo hyfforddi: https://gbukgroup.com/safety-syringe-with-fixed-needle/

        Set sleidiau Partneriaeth Cydwasanaethau- GBUK Cania Safety needles 

  • Mae Chwistrell Diogelwch Reliance Medical 1ml 25G x 38mm gyda chap nodwydd ar gael i gefnogi brechu cleifion sy'n or-dew gyda Brechlyn COVID-19 Pfizer BioNTech Deufalent (Gwreiddiol/Omicron BA.1 Comirnaty®)  

         Fideo hyfforddi: https://reliancemedical.co.uk/combined-safety-needle-and-syringes/

         Set sleidiau Partneriaeth Cydwasanaethau - Reliance Medical Safety Syringe 

*Sylwer: nid yw mesurau'r IPC yn yr adnoddau hyn yn cyd-fynd â gofynion cenedlaethol yr IPC yng Nghymru. Edrychwch yma am ganllawiau GIG Cymru: Canllawiau – Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru)

 

Gweminarau Holi ac Ateb

Holi ac Ateb Gweminar – Materion Cyfredol - cyfres sleidiau [VPDP, PHW 21 Hydreff 2022] 

Holi ac Ateb Gweminar – Materion Cyfredol - recordiad gweminar [VPDP, PHW 21 Hydreff 2022] Hyfforddiant (sharepoint.com)

 

Adnoddau fideo:

Mae gan Gymdeithas Imiwnoleg Prydain (BSI) wybodaeth ac adnoddau defnyddiol, sydd ar gael yn: Connect on Coronavirus | Cymdeithas Imiwnoleg Prydain

 

Adnoddau ychwanegol

Posteri brechlyn COVID-19 ar gael yma:  Poster Pa frechiad COVID-19? (publishing.service.gov.uk)

 

Adnoddau templed COVID-19

Templed gofal cymdeithasol Llythyrau gwahoddiad brechlyn COVID-19 a ffurflenni caniatâd a ddatblygwyd gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr [Iechyd Cyhoeddus Lloegr, 29 Tachwedd 2020]:

Trigolion mewn cartref gofal (hunan)

  • Llythyr Gwahoddiad Saesneg / Cymraeg *yn cael ei ddiweddaru*
  • Ffurflen Ganiatâd Saesneg / Cymraeg *yn cael ei ddiweddaru*

Atwrnai

  • Llythyr Gwahoddiad Saesneg / Cymraeg *yn cael ei ddiweddaru*
  • Ffurflen Ganiatâd Saesneg / Cymraeg *yn cael ei ddiweddaru*

Perthnasau

  • Llythyr Gwahoddiad Saesneg / Cymraeg *yn cael ei ddiweddaru*
  • Ffurflen Ganiatâd Saesneg / Cymraeg *yn cael ei ddiweddaru*

 

Templed ffurflen caniatâd ar gyfer plant a phobl ifanc [ICC, 17 Ionawr 2022 17  Ionawr 2002] 

  • Saesneg | Cymraeg| Dwyieithog *yn cael ei ddiweddaru*

Ffurflen ganiatâd papur i’w defnyddio pan nad yw mewnbwn uniongyrchol i’r System Imiwneiddio Gymraeg (WIS) yn bosibl:

Ffurflen ganiatâd papur wrth gefn C19 WIS v2 Saesneg / Cymraeg (ICC, **Mehefin 2021**) *yn cael ei ddiweddaru*

Cyfeirnod grŵp caniatâd papur C19 WIS (ICC, Rhagfyr 2020) *yn cael ei ddiweddaru*

SYLWCH: Dylid defnyddio papur cyfeirio’r grŵp i gofnodi’r opsiwn ‘grŵp’ cywir yn ôl y manylion sydd ar gael ar WIS (e.e. grŵp ethnig, grŵp cymhwysedd, swydd ac ati).