Neidio i'r prif gynnwy

E-ddysgu Imiwneiddio

Mae'r dysgu ar-lein hwn yn cael ei ddarparu gan Raglen Frechu yn erbyn Clefydau Ataliadwy Iechyd Cyhoeddus Cymru (VPDP) Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn partneriaeth â Dysgu Digidol Cymru
Neidio i'r cyrsiau
 

Bydd holl staff y GIG yng Nghymru yn cael mynediad at e-ddysgu drwy'r Cofnod Staff Electronig (ESR).

Ar gyfer staff nad oes ganddynt fynediad at ESR neu sy'n gweithio y tu allan i GIG Cymru, mae'r mynediad at e-ddysgu drwy Dysgu@Cymru.

Bydd angen enw defnyddiwr a chyfrinair ar ddefnyddwyr i gael mynediad at blatfform Dysgu@Cymru. I ofyn am enw defnyddiwr a chyfrinair cysylltwch ag eAteb@Wales.nhs.uk. Dywedwch wrthym eich enw, teitl swydd a gweithle a bydd cyfrif yn cael ei greu ar eich cyfer. Os oes gennych gyfeiriad e-bost sy'n gorffen â .ac.uk neu .gov.uk, cliciwch yma i hunangofrestru.

 

Cyrsiau

 

Rhannu Gwybodaeth

Mae’n bosib y bydd gwybodaeth am y cynnydd y byddwch yn ei wneud wrth gwblhau’r cyrsiau – ac ydych chi wedi’u gorffen – yn cael ei rhannu â’ch rheolwr llinell a’ch cydlynydd imiwneiddio lleol.