Neidio i'r prif gynnwy

E-ddysgu Imiwneiddio

Rhaglen Frechu yn erbyn Clefydau Ataliadwy Iechyd Cyhoeddus Cymru sy'n cynnig y cyfleoedd dysgu ar-lein hyn, mewn partneriaeth â Rhaglen System Gwybodaeth y Gweithlu – cydwasanaethau.
 
Neidio i'r cyrsiau | Neidio i'r allweddi cofrestru
 

Bydd holl staff y GIG yng Nghymru yn cael mynediad at y cyfleoedd e-ddysgu drwy’r Cofnod Staff Electronig (ESR).

I staff nad oes ganddynt fynediad at ESR, neu nad ydynt yn gweithio o fewn GIG Cymru, byddant yn cael mynediad at y cyfleoedd e-ddysgu drwy gyfrwng Dysgu@Cymru.

Bydd angen i ddefnyddwyr gael enw defnyddiwr a chyfrinair er mwyn cael mynediad at lwyfan Dysgu@Cymru. I wneud cais am enw defnyddiwr a chyfrinair, anfonwch neges at elearning@wales.nhs.uk. Dywedwch wrthym beth ydy'ch enw, teitl eich swydd a ble rydych chi’n gweithio, a byddwn yn creu cyfrif i chi. Os oes gennych chi gyfeiriad e-bost sy'n gorffen gyda .ac.uk neu .gov.uk, cliciwch yma i gofrestru eich hun.

 

Cyrsiau

 

Rhannu Gwybodaeth

Mae’n bosib y bydd gwybodaeth am y cynnydd y byddwch yn ei wneud wrth gwblhau’r cyrsiau – ac ydych chi wedi’u gorffen – yn cael ei rhannu â’ch rheolwr llinell a’ch cydlynydd imiwneiddio lleol.