Neidio i'r prif gynnwy

Papilomafeirws Dynol (HPV) 

****Yn cael ei ddiweddaru ar hyn o bryd****

Disgrifiad: Mae’r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y Papilomafeirws Dynol (HPV), brechiadau a sgrinio serfigol. Mae’r modiwlau wedi’u cynllunio i roi gwybodaeth am HPV, ac yn benodol am HPV yr organau cenhedlu, gwybodaeth bwysig am imiwneiddio a sgrinio serfigol a brechlynnau HPV. Mae’r modiwl hwn wedi cael ei ddiweddaru i adlewyrchu’r dystiolaeth a’r cyngor clinigol ynghylch newid y rhaglen frechu HPV i raglen dwy ddos. Hefyd, mae sgrinio serfigol wedi creu modiwl ychwanegol ar brofi am HPV.

Addas ar gyfer: Gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n rhoi brechiadau neu’n cynghori ynghylch hynny.

Hyd: 40 munud

 

Cofrestru: Mae posib i staff GIG Cymru gael mynediad at y modiwl drwy’r ESR. I gael rhagor o arweiniad ar sut i gael mynediad at y cwrs, cliciwch yma.

I staff nad oes ganddynt fynediad at ESR, neu nad ydynt yn gweithio o fewn GIG Cymru, bydd angen iddynt gael enw defnyddiwr a chyfrinair i gael mynediad at wefan Dysgu@Cymru. I wneud cais am enw defnyddiwr a chyfrinair, anfonwch neges at elearning@wales.nhs.uk. Dywedwch wrthym beth ydy'ch enw, teitl eich swydd a ble rydych chi’n gweithio, a byddwn yn creu cyfrif i chi. Os oes gennych chi gyfeiriad e-bost sy'n gorffen gyda .ac.uk neu .gov.uk, cliciwch yma i gofrestru eich hun.

Allweddi Cofrestru Dysgu@Cymru: I gael allwedd cofrestru er mwyn cael mynediad at y modiwl, cliciwch yma.