Neidio i'r prif gynnwy

FluTwo

Wedi’i ddiweddaru ar gyfer tymor ffliw 2020-21

Mae’r wybodaeth yn y fersiwn hon o FluTwo yn seiliedig ar y canllawiau presennol, dyddiedig 22.09.2020

Disgrifiad: Diweddariad clinigol ar y ffliw a brechu rhag y ffliw ydy FluTwo. Mae wedi cael ei ddiweddaru ar gyfer tymor 2020-21. Oherwydd pandemig COVID-19, mae cynllunio a chyflwyno rhaglen ffliw 2020-21 wedi golygu dipyn o her ac ansicrwydd.  Mae’r wybodaeth yn y fersiwn hon o FluTwo yn seiliedig ar y canllawiau presennol, dyddiedig 22.09.20.

Addas ar gyfer: Mae FluTwo yn addas ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol (gan gynnwys gweithwyr cymorth gofal iechyd) sy'n brechu rhag y ffliw neu'n rhoi cyngor ynghylch hynny.

Hyd: 90 munud

 

Cofrestru: Mae posib i staff GIG Cymru gael mynediad at y modiwl drwy’r ESR. I gael rhagor o arweiniad ar sut i gael mynediad at y cwrs, cliciwch yma.

I staff nad oes ganddynt fynediad at ESR, neu nad ydynt yn gweithio o fewn GIG Cymru, bydd angen iddynt gael enw defnyddiwr a chyfrinair i gael mynediad at wefan  Dysgu@Cymru. I wneud cais am enw defnyddiwr a chyfrinair, anfonwch neges at elearning@wales.nhs.uk.  Dywedwch wrthym beth ydy'ch enw, teitl eich swydd a ble rydych chi’n gweithio, a byddwn yn creu cyfrif i chi. Os oes gennych chi gyfeiriad e-bost sy'n gorffen gyda .ac.uk neu .gov.uk, cliciwch yma i gofrestru eich hun.

Allweddi Cofrestru Dysgu@Cymru: I gael allwedd cofrestru er mwyn cael mynediad at y modiwl, cliciwch yma.