Neidio i'r prif gynnwy

Dolenni Defnyddiol

Ymwadiad: Ni all Sgrinio Cyn Geni Cymru dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am wybodaeth ar unrhyw dudalen gysylltiedig. Nid yw darparu'r ddolen yn golygu cymeradwyo'r sefydliad hwnnw na'i ddeunydd cysylltiedig.

Canlyniadau a Dewisiadau Cynedigol (ARC)

Gwefan: www.arc-uk.org

Ffôn: 08450 772 or 02077 137 486

Cymdeithas Spina Bifida a Hydroceffalws

Gwefan: www.shinecharity.org.uk

Ffôn: 01733 555 988

Naw Mis a Mwy

Gwefan: nww2.nphs.wales.nhs.uk

Cymdeithas Uwchsain Meddygol Prydain

Gwefan: https://www.bmus.org/

Llinell Gymorth HIV ac AIDS Caerdydd

Ffôn: 0800 0743445

CARIS (Gwasanaeth Cofrestr a Gwybodaeth Anomaleddau Cynhenid)

Gwefan: www.wales.nhs.uk/sites3/home.cfm?OrgID=416 

Y Gymdeithas Taflod Hollt (CLAPA)

Gwefan: www.clapa.com

Ffôn: 020 7833 4883

Cymdeithas Syndrom Down

Gwefan: www.downs-syndrome.org.uk/

Ffôn: 03331 212300

MENCAP

Gwefan: www.mencap.org.uk

Ffôn: 08088 081 111 

Y Gymdeithas Camesgor

Gwefan: www.miscarriageassociation.org.uk

Ffôn: 01924 200 799

Sefylliad genedigaethau lluosog

Gwefan: www.multiplebirths.org.uk

Ffôn: 02033 133 519 or 02083 133 519

Gwefan GIG Cymru

Gwefan: www.nhsdirect.wales.nhs.uk/

NICE (Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal)

Gwefan: www.nice.org.uk

Ffôn: 03003 230 140

Positif am Syndrom Down

Gwefan: www.positiveaboutdownsyndrome.co.uk

Menywod Cadarnhaol (gwasaneth gwybodaeth i fenywod ar HIV ac AIDS)

Gwefan: positivelyuk.org/

Ffôn: 02077 130 444

Y Coleg Brenhinol Obstetreg a Gynaecoleg

Gwefan: www.rcog.org.uk/

Ffôn: 02077 726 200

Y Gymdeithas Crymangelloedd

Gwefan: www.sicklecellsociety.org

Ffôn: 02089 617 795

Sefydliad Cymorth ar gyfer Trsiomy 13/19

Gwefan: http://www.soft.org.uk/

Ymddiriedolaeth Genedelaethol Geni Plant

Gwefan: www.nct.org.uk

Ymddiriedolaeth Terrence Higgins

Gwefan: www.tht.org.uk
E-bost: info@tht.org.uk

Ffôn: 08088 021 221

Ymddiried Efeilliad

Gwefan: https://twinstrust.org/

Ffôn: 01252 332 344

Cymdeithas Thalasaemia'r Deyrnas Unedig

Gwefan: www.UKTS.org

Ffôn: 02088 820 011

Llywodraeth Cymru

Gwefan: https://llyw.cymru

Sgrinio Yng Nhrymru

I weld rhagor o'n gwefannau sgrinio cliciwch yma.

Darganfod mwy