Neidio i'r prif gynnwy

Ynglŷn â Sgrinio

Croeso i Sgrinio Clyw Babanod Cymru (NBHSW).  Nod ein gwefan yw darparu gwybodaeth i rieni, gweithwyr proffesiynol a'r cyhoedd. Rydym yn croesawu eich adborth a'ch sylwadau i'n helpu i roi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, ac i'n helpu i gadw'r wefan yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth ac yn gyfredol. Caiff un neu ddau o fabanod o bob 1000 eu geni â nam ar y clyw a all effeithio ar ddatblygiad eu lleferydd ac iaith. Mae sgrinio clyw babanod yn helpu i ddod o hyd i'r babanod hynny a chynnig help a chymorth o'r dechrau.

Darganfod mwy