Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â ni

Os hoffech gysylltu â ni i ddweud wrthym am eich profiad sgrinio cyn geni yng Nghymru, gallwch gysylltu â ni trwy’r ffyrdd canlynol:

Gallwch cysylltu gyda ni trwy ebost: PHW.NewbornHearing@wales.nhs.uk 

Sgrinio Clyw Babanod De-ddwyrain Cymru
Swyddfa Ranbarthol

 

 

Ystafell 9 & 10
MRI Coridor Ymgynghorol
Llawr Gwaelod
Ysbyty Prifysgol Cymru
Caerdydd
CF14 4XW

Ffôn: 02921 843568
 

Sgrinio Clyw Babanod Canolbarth a Gorllewin Cymru Swyddfa Ranbarthol

 

Llawr 1af
Bloc Gweinyddu Newydd
Ysbyty Tywysoges Cymru
Heol Coety
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 1RQ

Ffôn: 01792 343364
 

Sgrinio Clyw Babanod Gogledd Cymru
Swyddfa Ranbarthol

 

Canolfan Iechyd Plant
Ffordd Croesnewydd
Wrecsam
LL13 7ZA

Ffôn: 01978 727005
 

 

 

 

Darganfod mwy