Neidio i'r prif gynnwy

Datganiad preifatrwydd

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yw asiantaeth iechyd cyhoeddus Cymru. Rydym yn bodoli gyda'r nod o ddiogelu a gwella iechyd a llesiant a lleihau anghydraddoldebau iechyd i bobl yng Nghymru. Cawsom ein sefydlu yn 2009 gan Ddeddf Seneddol sy'n golygu ei bod yn ofynnol i ni o dan y gyfraith i gyflawni rhai swyddogaethau. Enw'r rhain yw ein swyddogaethau statudol. I'n galluogi i gyflawni'r swyddogaethau hyn, mae angen i ni brosesu elfennau o'ch data personol, a diben yr hysbysiad hwn yw eich hysbysu ynghylch pa ddata rydym yn eu prosesu, sut rydym yn eu prosesu a pham. Gan ein bod yn prosesu eich data personol, rydym yn Rheolydd Data ac felly mae'n ofynnol i ni gydymffurfio â chyfraith Diogelu Data berthnasol.

Cyswllt

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr hysbysiad hwn, neu brosesu eich data personol dylech gysylltu â mi fel y nodir yn y manylion isod.
 
Sylwer efallai na fydd post i'r naill neu'r llall o'r cyfeiriadau hyn yn cael ei agor gennyf fi ac felly nid ydynt yn briodol ar gyfer cyfathrebu cyfrinachol. Os oes gennych rywbeth y mae angen i chi ei drafod yn bersonol â mi yn gyfrinachol, cysylltwch â mi dros y ffôn yn y lle cyntaf.