Neidio i'r prif gynnwy

Y ffordd rydym yn defnyddio gwybodaeth amdanoch chi

Dyma ddolen i'n datganiad preifatrwydd sy'n trafod sut mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn prosesu gwybodaeth amdanoch chi/eich babi. Ceir ychydig o feysydd ychwanegol yr hoffem dynnu sylw atynt sy'n benodol i sgrinio.

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr hysbysiad preifatrwydd hwn, neu brosesu eich data personol dylech gysylltu รข'r swyddfa Diogelu Data gan ddefnyddio'r manylion isod.