Neidio i'r prif gynnwy

Sgrinio Coluddion Cymru

 

Mae Sgrinio Coluddion Cymru yn gyfrifol am y rhaglenni sgrinio coluddion yng Nghymru. Mae sgrinio'r coluddyn yn anelu at ddod o hyd i ganser yn gynnar lle mae triniaeth yn debygol o fod y mwyaf effeithiol. Mae darganfyddiad cynnar yn allweddol. Bydd o leiaf 9 allan o bob 10 pobl yn goroesi canser y coluddyn os bydd yn cael ei ddarganfod a'i thrin yn ddigon cynnar. Mae'r pecyn prawf sgrinio wedi'i gynllunio i fesur faint o waed sydd yn eich carthion (pw), a gall cael ei gyflawni yn eich tŷ. Ar ôl i chi cyflawni'r prawf a danfon atom bydd eich canlyniadau fel arfer yn cyrraedd nôl atoch o fewn 2 wythnos. Mae dynion a menywod rhwng 58 a 74 oed ac sydd yn byw yng Nghymru yn cael ei gwahodd i gymryd y prawf sgrinio'r coluddyn bob dwy flynedd.

Mae'r rhaglen yn ehangu i gynnwys pobl rhwng 58 a 59 oed. Bydd hyn yn cael ei gyflwyno'n raddol dros 12 mis. Gwahoddir pobl yn awtomatig rhwng Hydref 2021 a Medi 2022.

Eich adborth/ein harolwg

Os ydych wedi cymryd rhan yn rhaglen sgrinio Sgrinio Coluddion Cymru ac hoffech rhannu’ch profiad gyda ni cliciwch yma i gymryd rhan yn ein arolwg.

 

 

Sgrinio yn ystod Pandemig Coronafeirws