Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am y prawf

Am beth mae prawf sgrinio’r coluddyn yn edrych?

Nid yw pecyn profi’r coluddyn yn dweud wrthych a oes gennych ganser y coluddyn.

Mae'r prawf yn chwilio am waed cudd yn eich pŵ a all fod yn arwydd o ganser y coluddyn neu newidiadau eraill.

Bydd y canlyniadau'n dweud wrthych os oes angen profion pellach arnoch.
 

Paratoi i gwblhau eich prawf sgrinio’r coluddyn

Cyn gwneud eich prawf:

  • Darllenwch yr wybodaeth rydym wedi’i hanfon atoch.
  • Gwyliwch y fideo byr hwn a fydd yn dangos i chi sut i gwblhau'r prawf
  • Dilynwch y cyfarwyddiadau cam wrth gam
  • Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am gwblhau'r prawf

Os ydych yn cefnogi rhywun i gwblhau pecyn profi’r coluddyn, dim ond os ydynt wedi cytuno y gallwch wneud hyn dylech gwneud hynny.
 

Sut i archebu pecyn profi newydd?

Os ydych wedi colli neu ddifrodi eich pecyn profi gallwch archebu un newydd fel a ganlyn:

Darganfod mwy