Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â ni

Rydym ar hyn o bryd yn derbyn nifer fawr o alwadau i'n llinell gymorth yn dilyn marwolaeth y Fonesig Deborah James.
Os ydych chi'n profi unrhyw un o'r symptomau canlynol, cysylltwch â'ch practis meddyg teulu yn gyntaf:
Gwaedu o'ch pen-ôl neu waed yn eich pŵ
- Newid amlwg yn arferion eich coluddyn
Colli pwysau
-
Blinder eithradol heb reswm amlwg
Lwmp neu boen yn eich bol

Cwestiynau cyffredin
Os hoffech ddod o hyd I atebion I’n cwestiynau cyffredin cliciwch yma
 
Pecyn prawf 
Os hoffech dderbyn Prawf Sgrinio newydd cliciwch yma
 
Eich adborth/ein harolwg
Os ydych wedi cymryd rhan yn rhaglen sgrinio Sgrinio Coluddion Cymru ac hoffech rhannu’ch profiad gyda ni cliciwch yma I gymryd rhan yn ein arolwg.
 
Cwynion
Os nad ydych yn hapus gyda’r gwasanaeth darparwyd gennym, neu os oes gennych unrhyw bryderon yr ydych yn ystyried dylwn gwybod amdanom cliciwch yma

Ffyrdd eraill i gysylltu â ni

Ffoniwch ni 0800 294 3370
(Dydd Llun - Dydd Gwener 8yb-5yp)
Ysgrifennu atom Sgrinio Coluddion Cymru
Uned 6 Green Meadow
Llantrisant
CF72 8XT
Ebostio ni I ddanfon ymholiad ar-lein cliciwch yma