Neidio i'r prif gynnwy

Adborth

Dywedwch wrthym beth yw eich barn

Mae'n bwysig eich bod yn derbyn y gofal gorau gan Sgrinio Coluddion Cymru.

Os ydych wedi cymryd rhan yn rhaglen sgrinio Sgrinio Coluddion Cymru ac hoffech rhannu’ch profiad gallwch gymryd rhan yn ein arolwg.

Gallwch roi adborth i ni ar ein gwefan.

Unrhyw sylwadau, cwynion neu ganmoliaeth ebost: screening.feedback@wales.nhs.uk
 

Cymryd Rhan

Mae eich barn yn bwysig i ni.  Gall helpu i lunio'r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu.

Mae yna ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan, gan gynnwys:

  • Cymryd rhan mewn arolygon, grwpiau ffocws ac ymgynghoriadau yn y dyfodol a fydd yn ein helpu i wella ein gwasanaeth. Bydd gwybodaeth am sut y gallwch gymryd rhan yn cael ei rhannu ar y dudalen hon.

Darganfod mwy